Welkom

       arle

Vereniging voor het Behoud en de Verspreiding van het Werk van Farid Gabteni
(SCDOFG)

De Zon rijst in het Westen (9e editie – 2019)

‘Onder de beschutting van een islam die verstoord wordt door onwetenden, door fanatici en door verleiders van het geloof, die zich op hun gemak voelen bij schandelijke daden, de ergste misdaden begaan tegen God en de mensheid. Door de Islâm en alle morele, universele waarden te verstoren, zorgen zij voor onenigheid, haat jegens anderen, geweld en sektarisme. Hoewel het niet te ontkennen valt dat deze demonische criminelen een bedreiging vormen voor de volledige beschaving, zijn de moslims het eerste slachtoffer van hun theorieën en nachtmerrieachtige praktijken.’ (Farid Gabteni)

Deze wetenschappelijke verhandeling, bedoeld voor alle Lezingen van de Koran, is een meesterwerk dat uniek is in dit genre. Het bevat een strenge en onweerlegbare argumentatie tegen het obscurantisme. Daarnaast herstelt het de originele Boodschap van de Islam, zowel voor moslims als voor niet-moslims.

De Zon rijst in het Westen van Farid Gabteni werd uitgegeven in twee delen: Wetenschap voor de Tijd en Gepland Toeval. De twee delen zijn voorzien van een voorwoord door een doctor in de geschiedenis en de filosofie van de wetenschap, de eerste door doctor Ismaël Omarjee, de tweede door doctor Fouzia Madani.

Wetenschap, bewustzijn, vrede en tolerantie; dat is de vorm en de inhoud van de koran en de Islam die door de auteur van dit boek op meesterlijke wijze aan ons voorgesteld wordt, door middel van een toegepaste en aantonende analyse.

Vereniging voor het Behoud en de Verspreiding van het Werk van Farid Gabteni