De lof die Farid GABTENI ontving voor zijn werk

فريد  قبطاني
Farid Gabteni

Citaten:

 

 

‘… De negende editie, waarmee uw werk “De Zon rijst in het Westen” (…) wordt gecompleteerd, weerspiegelt uw diepgewortelde interesse voor de edele Koran, de Islam en het verspreiden van de vrede onder alle volkeren met hun nationale, etnische, sociale en culturele verschillen. Wij wensen u een blijvend succes en welslagen van uw missie…’ (Vertaling)

Salah Ibn Ghanim, Minister van Cultuur en Sport (Staat Qatar)
Doha (Staat Qatar), 13 december 2018

* * *

‘… Ik waardeer de diepgang van de door u uitgevoerde onderzoeken voor dit boek dat, naar ik hoop, het begrip voor de Islam als vredelievende religie kan bevorderen…’ (Vertaling)

Dr. Hotmangaradja Pandjaitan, Ambassadeur van de Republiek Indonesië in Frankrijk
Parijs (Frankrijk), 13 december 2018

* * *

‘… ik betuig mijn dank en erkentelijkheid dat u mij uw publicatie “De Zon rijst in het Westen” in het Arabisch en het Frans hebt doen toekomen. Daarnaast heb ik ook veel respect voor uw wetenschappelijke inspanningen en wens u nog vele scheppingen en gaven toe…’ (Vertaling)

Prof. Hédi Bel Hadj Salah, President van de Universiteit van Monastir (Tunesië)
Parijs (Frankrijk), 7 november 2018

* * *

‘… Dit werk bevat buitengewoon veel nieuwe informatie en wetenschappelijke feiten en biedt een nieuwe, moderne interpretatie van de tijdloze boodschap van de Islam. Ik wil u opnieuw prijzen en mijn dankbaarheid betonen, en moedig u aan uw onderzoeken in deze richting voort te zetten om de mensen te informeren en hen kennis te laten nemen van de edele humanistische doelstellingen van de Islam…’ (Vertaling)

Chakib Benmoussa, Ambassadeur van Zijne Majesteit in Frankrijk (Koninkrijk Marokko)
Parijs (Frankrijk), 24 oktober 2018

* * *

‘… ik waardeer in buitengewoon hoge mate hoe vastberaden u met uw werk de strijd tegen fanatisme en extremisme ondersteunt…’ (Vertaling)

Jamie D. McCourt, Ambassadeur van de Verenigde Staten in de Republiek Frankrijk en het Prinsdom Monaco
Parijs (Frankrijk), 24 oktober 2018

* * *

‘… Dit werk komt precies op tijd, in een periode waarin de neiging bestaat alles over één kam te scheren, des te meer daar zwakke of kwaadwillende geesten Islam en extremisme met elkaar verwarren. Dankzij de serieuze aanpak en het voortreffelijke werk zal dit boek bijdragen aan de bewustwording van de mensen en de Islam zijn waardigheid teruggeven…’

Mohamed Soulaimana, Ambassadeur van de Unie van Comoren in Frankrijk
Parijs (Frankrijk), 22 oktober 2018

* * *

‘… uw waardevolle werk is erop gericht de visie van werkelijke Islamitische tolerantie te doen wortelen en bestrijdt de oorzaken van onwetendheid en onderontwikkeling in de Islamitische maatschappij, evenals de verschijnselen die hieruit voortkomen, die het onbegrip van de Islam zowel in de Arabische en Islamitische landen als in de rest van de wereld laten voortbestaan en zo de humanistische, universele gedachte ervan gericht op de hele mensheid onder te waarderen…’ (Vertaling)

Sami Mohammed al-Sulayman, Ambassadeur van de Staat Koeweit in Parijs
Parijs (Frankrijk), 16 oktober 2018

* * *

‘… Ik hecht eraan u te complimenteren met uw bewonderenswaardige onderzoeksinspanningen die erop gericht zijn het unieke, fascinerende, coherente en harmonieuze van de Koran door middel van een solide wetenschappelijke benadering onder de aandacht te brengen. Ik wens u alle succes toe met het presenteren van nog meer werken die kunnen bijdragen aan onze werkelijke religie…’ (Vertaling)

Ihab Badaoui, Ambassadeur van de Arabische Republiek Egypte in Parijs
Parijs (Frankrijk), 15 oktober 2018

* * *

… en ik twijfel er niet aan dat dit werk een verrijking zal inhouden voor de Arabische, Islamitische en zelfs internationale bibliotheek, dankzij de uitgebreide informatie en analyses; de lezer wordt zo geïnformeerd over de geestelijk licht verspreidende kant van onze werkelijke religie, onze rijke cultuur en onze bijzondere beschaving…’ (Vertaling)

Ambassadeur Hassi Ibrahim, Directeur van het Algerijns cultureel centrum te Parijs
Parijs (Frankrijk), 10 oktober 2018

* * *

‘… Uw boek is een reëel verdrag tegen het obscurantisme. Het zet helder en nauwgezet een intens genereuze en humanistische Islam uiteen, die in staat is tot overeenstemming te komen met de meest essentiële fundamenten van onze Republiek. We dienen ons te baseren op deze Islam, die niet is opgeslokt of gemanipuleerd door het extremisme en die wordt gepraktiseerd door de meerderheid van de Moslims in Frankrijk. Uw werk draagt op deze manier bij aan de mogelijkheid tot een vruchtbare dialoog tussen de religies en verder aan het opnieuw samen kunnen leven …’

Anne Hidalgo, Burgemeester van Parijs
Parijs (Frankrijk), 11 oktober 2017

* * *

‘Geachte professor,
Ik ontving deze week de zending met uw laatste boek getiteld “Le soleil se lève à l’Occident” (De Zon rijst in het Westen) evenals de Engelse versie ervan (The Sun Rises in the West). Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te feliciteren met deze statististiche en numerieke studie van de Koranische tekst die inmiddels wereldwijd een standaardwerk is. Graag wil ik u ook van harte feliciteren met de kwaliteit en de diepgang van uw boek waarmee ongetwijfeld een doorbraak op dit gebied is bereikt en dat zeker een substantiële bijdrage zal leveren aan een synthetische benadering van de Islam. Dat is de reden waarom ik uit uw werk citeer in mijn artikel getiteld “Over de wetenschappelijke aspecten in de Koran”.’

Professor Kamel Ben Salem, Faculteit der Exacte Wetenschappen van Tunis
El Manar II Tunis (Tunesië), 21 juni 2017

* * *

‘… Uw inzet om een positief bericht naar de wereld te sturen wordt zeer gewaardeerd… ’

Helga Bandion, Hoofd van de vraagstukken van algemeen politiek, het protocol van de federale kanselarij van Oostenrijk
Wenen (Oostenrijk), 19 juni 2017

* * *

‘Door middel van een toegepaste en demonstratieve studie over Lezingen van de Koran, helpt uw boek om bepaalde vooroordelen over de islam te weerleggen en sterke aanspraak te maken tegen elke vorm van obscurantisme. Initiatieven zoals de publicatie van uw boek zijn in staat om gespannen gemoederen te kalmeren, gevaarlijke gedachtegangen te beperken en het aanmoedigen van haat tegen te gaan.’

Eric Falt, Adjunct-directeur-generaal voor externe relaties en publieke voorlichting
UNESCO, Parijs (Frankrijk), 15 juni 2017

* * *

‘… Uw boek richt zich op de kwestie van de culturele diversiteit van de mensheid door de reikwijdte van het geloof en wetenschap en geeft een nuttig inzicht en een beter begrip van de godsdiensten. We delen dezelfde waarden van respect voor de verschillende culturen en religies voor mensen met verschillende achtergronden; waarden die in een moderne samenleving essentieel zijn. Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe boek en de beste wensen voor alle succes in de toekomst …’

Nicos Anastasiades, President van de Republiek Cyprus
Nicosia (Cyprus), 6 juni 2017

* * *

‘Beste vriend… Hare Majesteit vraagt me, in haar naam, u haar bedankingen over te brengen en u haar beleefde groeten te overhandigen, hetgeen ik bij deze doe met het grootst mogelijke plezier.’

Emilio Tomé de La Vega, de Kabinetschef van de planning en de coördinatie, Voor Zijne Majesteit Filip VI, Koning van Spanje
Paleis van de Zarzuela, Madrid (Spanje), 5 juni 2017

* * *

PRESIDENTSCHAP VAN DE REPUBLIEK
De heer en mevrouw Emmanuel MACRON

Wij danken u oprecht voor het verzenden van uw Boeken waaraan werden we gevoelige, B.Macron. (Handschrift)

Parijs (Frankrijk), 31 mei 2017

* * *

univ-Larbi_Ben_MHidi

‘… Dit boek is bestemd voor alle geloven, meningen en filosofische benaderingen. Het onderwerp dat is gekozen voor uw onderzoek moedigt aan om tot overdenking en meditatie. Iedereen, ongeacht zijn geloof, zal profiteren van het navolgen van uw aanpak teneinde in staat te zijn een begrip en gemeend respect te tonen voor de culturele diversiteit van de mensheid. Als rector van een universiteit, en bovendien ook afkomstig uit een moslimland, wil ik u feliciteren met het werk dat u heeft verricht en wil u aanmoedigen om verder te gaan in dezelfde richting. Als professor aan een universiteit vind ik uw aanpak rationeel – in één woord: wetenschappelijk.’

Pr. Ahmed Bouras, Rector van de Larbi Ben M’Hidi universiteit
Oum El Bouaghi (Algerije), 25 juli 2016

* * *


‘… Graag breng ik u mijn felicitaties over voor dit boek, dat zonder twijfel zal bijdragen aan de verspreiding van de grote Universele waarden van de Islam.’

Idriss Mansouri, Rector van de Hassan II Universiteit van Casablanca
Casablanca (Marokko), 7 juni 2016

* * *


‘Hierbij feliciteer ik u met de publicatie van uw boek met de titel “De Zon rijst in het Westen” en dank ik u voor dit geschenk, met name voor uw verslag en rationele analyse van het probleem in onze hedendaagse maatschappij. In uw boek verdedigt u universele en menselijke waarden op een wetenschappelijke en rationele manier en met vlekkeloos en opmerkelijk onderzoek. Hartelijke groet en diep respect,’

Mahjoub Aouni, Rector van de Universiteit van Monastir
Monastir (Tunesië), 18 mei 2016

* * *

Pdt_burkina_faso

‘Deze nieuwe uitgave, welke een uitbreiding is van uw intellectuele werk tot op heden, geeft een nuttig beeld van de Islam en van de boodschap van vrede, liefde en tolerantie die deze biedt. Graag feliciteer ik u met de kwaliteit van het boek en breng een saluut aan uw inzet in de zoektocht naar kennis – de bron van sociale, economische en culturele vooruitgang.’

Roch Marc Christian Kaboré, President van Burkina Faso
Ouagadougou (Burkina Faso), 11 mei 2016

* * *


‘Hierbij dank ik u voor de vriendelijkheid om mij het erudiete boek “De Zon rijst in het Westen” te sturen, dat bedoeld is om de oorspronkelijke boodschap van de islam te promoten op een manier waarop de verbinding tussen geloof en wetenschap wordt hersteld. Naast het feliciteren met de kwaliteit van uw getoonde inspanning, wil ik u ook graag aanmoedigen om uw onderzoek dat een beeld geeft van de omvang van de wijsheid in de Koran voort te zetten. Hartelijke en broederlijke groet,’

Abdelmalek Sellal, Abdelmalek Sellal, Minister-President van de Democratische Volksrepubliek Algerije
Algiers (Algerije), 11 mei 2016

* * *


‘Met grote belangstelling en in diepe dankbaarheid ontving een exemplaar van de nieuwe uitgave van uw boek met de titel “De zon rijst in het westen”. Met veel genoegen uit ik mijn grote waardering en oprechte dank voor deze vriendelijke gift. Ik erken uw grootse inspanning om het echte beeld van de Islam duidelijk te maken ten behoeve van de internationale publieke opinie. Ik wens u alle geluk en succes in toekomstige bijdragen. Groet met het diepste respect.’

Professeur Tahar Hadjar, Minister van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de Democratische Volksrepubliek van Algerije
Algiers (Algerije), 10 mei 2016

* * *

‘Dit opmerkelijke werk, opgenomen in drie boekdelen, is rijk gedocumenteerd en komt geheel overeen met uw opvattingen (…) Deze publicatie zal bijdragen aan de verrijking van de naslagwerken van ons instituut, die beschikbaar zijn voor onderzoekers.’

Driss Khrouz, Directeur van de Nationale Bibliotheek van het Koninkrijk Marokko
Rabat (Marokko), 10 mei 2016

* * *

47-IMA

‘… Graag wil ik duidelijk maken hoeveel respect ik heb voor iedereen die, zoals u, bijdraagt aan een dieper en beter begrip van religies. Uw boek maakt onderdeel uit van de strijd tegen obscurantisme en de schade daarvan. Ik hoop dat het boek het publiek vindt dat het verdient en dat het een groot succes zal worden.’

Jack Lang, President van het Instituut van de Arabische Wereld
Parijs (Frankrijk), 3 mei 2016

* * *

46-ambassade-senegal

‘… Uw boek zal een onuitputtelijke bron worden voor alle geleerden, niet enkel voor de antwoorden op eschatologisch niveau, maar ook eenvoudiger, vanwege de pacifistische en verzoenende dimensie. Dat wordt mogelijk gemaakt door de kennis en ontdekking van de Andere, de bron van angsten en vooroordelen waar het de harmonie tussen volkeren betreft.’

Bassirou Sène, Ambassadeur van Sénégal in Frankrijk
Parijs (Frankrijk), 29 april 2016

* * *


‘… Schending van culturele diversiteit en religieuze vrijheid zijn misdaden tegen de onvervreemdbare rechten van de mens en bedreigen de fundamenten van onze samenleving – de sociale opbouw en samenhang. Hierbij feliciteer ik u met uw inzet die overeenkomt met een echt, sterk en wetenschappelijk pleidooi voor de promotie en verdediging van universele waarden die de basis vormen van de missie van UNESCO en waarmee u een visie van menselijkheid verdedigt die culturen en religies in haar veelzijdigheid verwelkomt en de culturele rijkdom daarvan erkent – een menselijkheid waar onderling respect en een harmonieuze co-existentie dagelijks worden gezocht…’

Irina Bokova, Algemeen Directrice van UNESCO
Parijs (Frankrijk), 28 april 2016

* * *

3-1er-ministre-senegal
‘…“De Zon rijst in het Westen: Wetenschap van de Tijd” is een globaal referentiepunt geworden. Door het laten samenvloeien van het taalkundige en het numerieke element heeft u uit de oneindige bron van de Koran geput om duidelijk te tonen hoe het Woord van God zowel eeuwig als onfeilbaar is. Verdergaand dan verdeling en dogma’s heeft u in een schitterende show van intellectuele vriendelijkheid de omvang van uw onderzoek naar het Heilige Boek van monotheïsme uitgebreid. Hierdoor heeft u een resultaat bereikt dat zal bijdragen aan het realiseren van een Islam van samensmelting. (…) Accepteer mijn felicitaties die uit mijn hart komen voor de kwaliteit en diepgang van dit boek. Groet.’

Abdoul Mbaye, Minister-president van de Republiek Senegal
Dakar (Senegal), 15 mei 2012

* * *

logoacademietunisie
‘…Hierbij feliciteer ik u met uw moed, uw methode en enkele van uw conclusies. Dit is zeker een inspanning die de moeite waard is om voort te zetten en u heeft bij wijle onverwachte duidelijkheid verschaft over teksten in de Koran…’

Abdelwahab Bouhdiba, Rector van de Tunesische Academie van de Wetenschap, de Letterkunde en de Kunst ‘Beit Al-Hikma’
Carthago (Tunesië), 12 september 2000

* * *

enteteONU
‘…Uw boek verenigt wetenschap en wiskundige robuustheid met de ontdekking van religieus geloof. Daardoor verschaft u een aanvullend inzicht in het begrip van de Koran en vermeerdert daamee wiskundig en natuurkundig bewijs van het moderne en samenhangende karakter…’

Hassen M. Fodha, Directeur van het Informatiecentrum van de Verenigde Naties
Parijs (Frankrijk), 18 augustus 2000

* * *

43muftideoman‘…Hierbij zeggen wij dank voor uw diepgaande interesse en uw gezegende voortgang… in uw boek “De Zon rijst in het Westen: Wetenschap van de Tijd” …We bidden dat God u verder zal begiftigen en dat Hij u zal ondersteunen en helpen teneinde zijn Religie te verspreiden en Zijn Woord te verheffen…’

Sjeik Ahmad ben Hamad Al Khalili, Algemene Moefti van het Sultanaat van Oman
Oman, 8 augustus 2000

* * *

4sakhifr4sakhiar
‘… Hierbij wil ik u danken…voor uw inspanning om wetenschap en kennis te verspreiden…’

Ammar Sakhri, Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van de Democratische Volksrepubliek Algerije
Algiers (Algerije), 11 juni 2000

* * *

academicien
‘Een ieder die belangstelling heeft voor de studie van de Koran is dank verschuldigd en moet dit als een nieuw gezichtspunt zien, hetzelfde geldt voor hen die werken in de metafysica.’

Doctor Abdel-Hadi Tazi, Lid van de Koninklijke Academie van Marokko
Rabat (Marokko), 6 juni 2000

* * *

rainier monaco
‘… Men kan slechts het hoofd buigen voor de kwaliteit van uw boek en de lange lijst van bemoedigingen en felicitaties die u heeft ontvangen van erudiete personen. Het mysterie van het geloof evenals het geheim van cijfers is zeker van Goddelijke oorsprong, het wetenschappelijk zoeken naar een gemeenschappelijke factor getuigt van een superieure geest.’

Raymond Biancheri, Adviseur van het Kabinet van Z.D.H. De Prins van Monaco
Monaco, 31 mei 2000

* * *

ajman
‘… Het is zeker een unieke gebeurtenis in zijn soort, een inspanning zonder precedent en één om dankbaar voor te zijn. Moge God u zegenen met de roep om uniekheid en om de hemelse boodschap te verspreiden met nieuwe elan en een uitzonderlijke overtuiging. Ik bid tot God dat uw werk zijn doel zal bereiken en Hij u daarvoor op de beste manier zal belonen.’

Doctor Saleh Awadh Omar Aram, Rector van de Universiteit van Wetenschap en Technologie van Ajman
Ajman (Verenigde Arabische Emiraten), 14 mei 2000

* * *

kechat
‘…Veel dank voor de gezegende inspanning die u heeft verricht in dit waardevolle boek dat overdenking en meditatie aanmoedigt…’

Dr. Larbi Kechat, Rector van de Adda’wa Moskee
Parijs (Frankrijk), 3 mei 2000

* * *

rachid maroc
‘Felicitaties voor uw inspanning, wees verzekerd van mijn steun…’

Moulay Rachid, Prins  van Marokko
Rabat (Marokko), 27 maart 2000

* * *

M6
‘…Wij danken u voor het presenteren van dit intellectuele aan onze Majesteit. Het demonstreert een inspanning, een overdenking, de hoogte van het Geloof en de Waarheid van het Onzichtbare, zoals gegeven in het Hemelse boek en uitgedrukt in de genereuze Koran die alles duidelijk maakt. Moge God u belonen voor uw werk en moge Hij u bijstaan in meer geschenken van Overtuiging. Aanvaard mijn groet en gebeden…’

Mohammed VI, Koning van Marokko
Rabat (Marokko), 15 maart 2000

* * *

vatican
‘…Door de Almachtige te vragen om u te vergezellen op uw zoektocht naar de waarheid smeekt Zijne Heiligheid om u en allen die u liefheeft, te zegenen.’

Dhr. P. Lopez Quintana, Minister van Staat van het Vaticaan
Het Vaticaan, 11 september 1999

* * *

onu
‘…De Secretaris-Generaal heeft veel belangstelling voor alle culturen en religies die zijn vertegenwoordigd in de organisatie van de Verenigde Naties (…) Met veel interesse hebben we kennis genomen van het onderzoek in uw schrijven. We moedigen u graag aan om uw studie voort te zetten…’

Gillian Martin Sorensen, Assistent van de Secretaris-Generaal voor Externe Relaties bij de Verenigde Naties
New-York (Verenigde Staten van Amerika), 4 augustus 1999

* * *

10 cohen1
‘…Men hoeft maar één paragraaf te lezen om meteen het gevoel te krijgen verder te willen gaan (…) Uw boek onthult onbekende werelden en stelt ons in staat om de waarheid te ontdekken die schuilgaat achter woorden en letters. De taal van de cijfers heeft gesproken en heeft bewezen zeer onthullend te zijn. Uw boek verdient het zeer om bekend te worden onder een groot publiek…’

Moïse Cohen, Voorzitter van de Israëlische Consistorie in Parijs
Parijs (Frankrijk), 29 juli 1999

* * *

logo félicitations
‘…Dit is een boek dat de tand des tijd zeker zal weerstaan, zo zal het zonder twijfel zijn stempel drukken op en een vernieuwing inhouden van het inzicht door de wetenschappelijke gemeenschap wat betreft oude religieuze teksten en in het bijzonder de Koran, Boek van de Islam(…) Uw werk, dat is gepubliceerd in dit boek, is het eerste dat zo uitputtend ingaat op de numerieke fenomenen in de Koran en licht hiermee een stukje van de sluier op. Het is ook het eerste boek op dit terrein dat gekwalificeerd kan worden als wetenschappelijk.’

Jean Dubreucq, Voorzitter van het Internationale Centrum van Wetenschappelijk Onderzoek (C.I.R.S.)
Parijs (Frankrijk), 18 juli 1999

* * *

sénégal
‘…Dit boek, een sterke getuigenis en van exceptionele kwaliteit is van groot religieus belang om het begrip van de Koran te perfectioneren. Hierbij breng ik u hulde voor de getalenteerde wetenschapper, robuuste en geïnspireerde exegeet die u bent. Uw aanpak is een essentiële bijdrage voor een beter begrip van de Koran en het heilige, onherleidbare en tijdloze karakter daarvan.’

Abdou Diouf, President van de Republiek Senegal (1981-2000)
Dakar (Senegal), 23 april 1998

 

Verder vermelden we nog de lof en aanmoedigingen van :


Pr. Noureddine Melikechi, decaan van de Kennedy School of Science. Universiteit van Massachusetts Lowell, Massachusetts – Verenigde Staten.
21/11/2018


Dr. Marc Tessier-Lavigne, President van de Universiteit Stanford. Kantoor van de President, Palo Alto, Californië – Verenigde Staten.
03/08/2017


Pr. Drew Gilpin Faust, President van de universiteit van Harvard. Amy Fantasia, Directeur van de presidentiële correspondentie, Cambridge, Massachusetts, Verenigde Staten.
03/07/2017


Dr. Farouk El-Baz, Directeur Centrum voor Remote Sensing, Universiteit van Boston, Massachusetts – VS.
25/06/2017


Pr. Yahia Boughaleb, Rector van de Universiteit Chouaib Doukkali El Jadida – Marokko.
03/06/2016
18/10/2018


P. Germanos Germanos, O.A.M, Rector van de Universiteit Antonine, Baadba – Libanon.
12/05/2016

universidaddeavores
Doctor Ali Kettani, Rector van de Universidad Islamica Internacional Averroes de Al-Andalus, Cordoba – Spanje.
31/07/2000

al al bayt foudation logoal albait
S.E. Professor, Doctor Nassir El-Din El-Assad, Rector van de Koninklijke Academie voor Onderzoek naar de Islamtische Beschaving, Amman – Hasjemitisch Koninkrijk van Jordanië.
17/05/2000

kuwait foundation
Professor, Doctor Ali Abdullah Al-Shamlan, Algemeen Directeur van de Kuwait Foundation For The Advancement of Sciences, Safat – Emiraten van Koeweit.
22/12/1999 – 17/04/2000

King Saoud
Professor Abdullah ben Mohammad Al-Faisal, Rector van de King Saud University, Riyadh – Koninkrijk van Saudi-Arabië.
17/04/2000

king faisal center
Professor Yahya Mahmoud ben Junaid, Secretaris-Generaal van het King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Riyadh – Koninkrijk van Saudi-Arabië.
17/04/2000

kuwait university
Professor, Doctor Faiza Mohammed Al-Kharafi, Rector van de Kuwait University, Safat – Emiraten van Koeweit.
12/04/2000

king abdulaziz city 1
Doctor Saleh ben Abdurrahman Al-Athel, President van het King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh – Koninkrijk van Saudi-Arabië.
11/04/2000

ias
Ingenieur Moneef R. Al-Zou’bi, Algemeen Directeur van de Islamitische Academie van de Wetenschap, Amman – Hasjemitisch Koninkrijk van Jordanië.
09/04/2000

king fahd university
Doctor Abdul-Aziz ben Abdullah Ad-Dukhayyil, Rector van de King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran – Koninkrijk van Saudi-Arabië.
07/04/2000

king abdulaziz city
Doctor Abdullah ben Ahmad Al-Rasheed, Vice-President voor de Promotie van Wetenschappelijk Onderzoek van het King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh – Koninkrijk van Saudi-Arabië.
05/04/2000

al al-bayt university
Professor, Doctor Mohammad Adnan Al-Bakhit, Rector van de Al al-Bayt University, Amman – Hasjemitisch Koninkrijk van Jordanië.
04/04/2000

arabian gulf
Doctor Abdullah Mubarak Al-Refai, Rector van de Arabian Gulf University, Manama – Emiraten van Bahrein.
02/04/2000

al jamea university
Doctor Zohair Ezzuddin-Maimoon, NDH, PhD (USA), Al Jamea Saïfiyah University, Surat – India.
02/04/2000

al akhawayn
Professor Rachid Benmokhtar Benabdellah, Rector van de Al Akhawayn University, Ifrane – Koninkrijk van Marokko.
26/12/1999

We halen ook nog de brieven aan van:

 


– Mevrouw Maryvonne Mavroukakis, bibliothecaris van de Library of Congress, Washington DC, VS.
26/02/2019


– De heer Filippos Ch. Tsimpoglou, directeur-generaal van de nationale bibliotheek van Griekenland
20/02/2019


– Shri Prakash Javadekar, Indiase Minister van Human Resources Development
15/01/2019


– De heer Jean-Michel Blanquer, Minister van Nationale Opvoeding en Jeugd van de Franse Republiek
26/12/2018


– Voor de heer Franck Riester, Minister van Cultuur van de Franse Republiek, kabinetschef, de heer Thomas Velter
12/12/2018


– Voor mevrouw Brigitte Macron, de heer Pierre-Olivier Costa, speciaal adviseur van de president van de Franse Republiek en directeur van het kabinet van mevrouw Brigitte Macron
16/11/2018


– Dr. Suheir Wastawi, uitvoerend directeur van de nationale bibliotheek van Qatar
11/11/2018


– De heer Richard Ovenden, directeur van de Bodleian Library – University of Oxford, Verenigd Koninkrijk
01/11/2018


– Voor de geachte Alhaji Lai Mohammed, Minister van Informatie en Cultuur van Nigeria, mevrouw Etukudo, R.A, het federale secretariaat
30/10/2018


– De heer Mario Veron Guerra, ambassadeur van de Argentijnse Republiek in Frankrijk
26/10/2018


– De heer Mohammad Hazrat Ali Khan, raadgever en hoofd van de kanselarij van de ambassade van de Volksrepubliek Bangladesh in Frankrijk
23/10/2018


– Voor de heer Emmanuel Macron, president van de Franse Republiek, kabinetschef, de heer François-Xavier Lauch
23/10/2018


– Mevr. Jalila Bouhalfaya-Guelmami, directeur van de bibliotheek van het Arab World Institute, Parijs
22/10/2018


– Voor de heer Édouard Philippe, premier van de Franse Republiek, kabinetschef, mevrouw Anne Clerc
14/10/2018


– Mevrouw Valérie Plante, Burgemeester van Montreal, Canada
19/12/2017


– Voor de heer Narendra Modi, premier van de republiek India, Sh. Chandresh Sona, de adjunct-secretaris
21/09/2017


– Mevrouw Françoise Nyssen, Minister van Cultuur van de Franse Republiek
22/08/2017


– Voor Zijne Majesteit Carl XVI Gustaf, koning van Zweden, Helena Garofalo, secretaris van zijn majesteit de koning
16/08/2017


– Voor de heer Mark Rutte, Minister-president van Nederland, Mevrouw E. de Jong, De Rijksvoorlichtingsdienst
12/07/2017


– Dhr. Abdoulaye Daouda Diallo, minister Binnenlandse Zaken en van de Openbare Veiligheid van de Republiek Senegal
05/07/2017


– Voor de heer Adama Barrow, president van Gambia, de heer Ebrima Ceesay, secretaris-generaal
27/06/2017


– Dhr. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad
22/06/2017


– Voor de heer Christian Kern, de Oostenrijkse federale kanselier, Mevrouw Helga Bandion, Hoofd van de vraagstukken van algemeen politiek, het protocol van de federale kanselarij van Oostenrijk
19/06/2017


– Voor de Mevrouw Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland, The Counselor belast met de betrekkingen met de religieuze gemeenschappen, Dr. Rudolf Teuwsen
16/06/2017


– Om Zijne Majesteit Harald V, Koning van Noorwegen, kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning, heer Knut Brakstad
15/06/2017


– Mevrouw Elizabeth Van Eck, de secretaris van de prins, i.o. ZDH Prins Hans-Adam II van Liechtenstein
08/06/2017


– Dhr. Mohamed Hassad, Minister van Onderwijs, Vorming, Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het Koninkrijk Marokko
07/06/2017


– Voor de Juiste Eerbaar Bill English, premier van nieuwe Seeland, correspondentie manager, Mevrouw A. Ireton
07/06/2017


– Voor Zijne Majesteit Filip I, koning der Belgen, De Chef van het Protocol in het huis van Zijne Majesteit de Koning, Kolonel de Luchtvaart Alain Gerardy
06/06/2017


– Voor Zijne Majesteit Filip VI, Koning van Spanje, de Kabinetschef van de planning en de coördinatie, Mijnheer Emilio Tomé de La Vega
05/06/2017


– Dhr. Hotmangaradja Pandjaitan, ambassadeur van de Republiek Indonesië in Parijs
02/06/2017


– Dhr. Gérard Collomb, minister van Binnenlandse Zaken van de Franse Republiek
02/06/2017


– Dhr. Bassirou Sène, Ambassadeur van Sénégal in Frankrijk
29/04/2016
01/06/2017


– De heer en mevrouw Emmanuel Macron, presidentschap van Frankrijk
31/05/2017


– Voor de heer Michael D. Higgins, President van Ierland, het Secretariaat, mevouw Helen Walsh
31/05/2017


– Voor Hare Majesteit Koningin Margrethe II, koninging van Denemarken, de Persoonlijk Assistent van Hare Majesteit de Koningin, mevouw Ingelise Riedel
30/05/2017


– Dhr. Chakib Benmoussa, ambassadeur van Zijne Majesteit de Koning van Marokko ambassade in Parijs
29/05/2017


– A. Ibrahim, Verantwoordelijke voor Correspondentie, i.o. dhr. Justin Trudeau, Premier van Canada
19/07/2016
05/07/2017


– Kolonel Henri Chrisnach, Aide de camp, i.o. voor Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog Henri van Luxemburg
20/06/2016
29/08/2017


– Dhr. Charles Michel, Premier van België
15/06/2016


– Dhr. Michael Shotter, Senior juridisch raadgever, i.o. dhr. Jean-Claude Juncker, Voorzitter van de Europese Commissie
26/05/2016


– Mevrouw Najat Vallaud-Belkacem, Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek van de Franse Republiek
19/05/2016


– Dhr. Johann N. Schneider-Ammann, Voorzitter van de Zwitsere Confederatie
09/05/2016


– Mevrouw Isabelle Simar, Kabinetschef, i.o. dhr. François Hollande, President van de Franse Republiek
09/05/2016


– Mevrouw Jade Nadeau, Politiek attachee, i.o. dhr. Philippe Couillard, Premier van Québec
05/05/2016


– Dhr. Bernard Cazeneuve, minister van Binnenlandse Zaken van de Franse Republiek
03/05/2016

48-Belgique
– De heer Pierre Cartuyvels, Kabinetschef en Diplomatiek adviseur van Zijne Majesteit de Koning, i.o. Zijne Majesteit Philippe I, Koning van België
28/04/2016

hariri
– Mevrouw Christiane Stahl, Speciaal Afgezant, i.o. dhr. Rafic Hariri, Voorzitter van de Raad van Ministers van de Libanese Republiek
05/07/2000

prince de galles
– Mevrouw Hilton Holloway, Het Kantoor van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Wales, i.o. Zijne Koninklijke Hoogheid Charles, Prins van Wales
19/06/2000

monacoalbert
– Mevrouw Mireille Viale, Privésecretaresse, i.o. Z.D.H. Kroonprins Albert van Monaco
08/06/2000

espagne
– Dhr. Miguel Guitart, Algemeen Secretaris, i.o. Zijne Majesteit Juan Carlos, Koning van Spanje
05/06/2000

franc
– Mevrouw Annie Lheritier, Kabinetschef, i.o. dhr. Jacques Chirac, President van de Franse Republiek
07/08/1998
17/08/1999
18/05/2000

M6
– Zijne Majesteit Mohammed VI, Koning van Marokko
02/08/1998
15/03/2000

arabie-saoudite
– Dhr. Faisal Alhegelan, Ambassadeur van het Koninkrijk Saudi-Arabië in Parijs
22/07/1998
20/09/1999

vatican
– Monseigneur P. Lopez Quintana, Assistent, i.o. Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II
20/08/1998
11/09/1999

onu
– Dhr. Gillian Martin Sorensen, Assistent van de Secretaris-Generaal voor Buitenlandse Zaken, voor dhr. Kofi Annan, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties
13/08/1998
04/08/1999

egypt1
– Doctor Ibrahim Badr, Voorzitter van de Centrale Administratie voor Publieke Relaties, i.o. dhr. Hosni Moubarak, president van de Arabische Republiek van Egypte
16/08/1998

francophonie

– Dhr. Hervé Cassan, Speciaal Adviseur, i.o. dhr. Boutros Boutros-Ghali, Secretaris-Generaal van de Internationale Organisatie van Francofonie
24/07/1998

egypte ambassadefr          egypte ambassade ar
– Dhr. Ali Maher El-Sayed, Ambassadeur van de Arabische Republiek van Egypte in Parijs
22/07/1998

tunisie         tunise arabe

– Dhr. Mongi Bousnina, Ambassadeur van de Tunesische Republiek in Parijs
22/07/1998

Vereniging voor het Behoud en de Verspreiding van het Werk van Farid Gabteni