Lijst van alle Farid Gabteni citaten

 

quotation-39628_640
De essentiële rol van het beeld in het onderwijs, de informatie en de communicatie hoeft niet meer uitgelegd te worden. Het gebruik en de invloed van het beeld, als steun en communicatiemiddel, is onmisbaar geworden in onze moderne samenleving, vooral onder jongeren. Het onderschatten van deze werkelijkheid is het ontkennen van de menselijke en sociale wetenschappen en het weigeren om zich in positieve zin aan te passen aan de eisen van deze verandering. Ik ben me bewust van deze actuele werkelijkheid en heb ingestemd met het verzoek van mijn medewerkers en de SCDOFG om mijn portretten te mogen gebruiken om mijn teksten en citaten onder jongeren en een algemeen publiek te verspreiden. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Onder de dekmantel van een islam, die gedegenereerd is door onwetenden, vergallen de fanatieken het geloof en begaan ze misdaden tegen God en de Mensheid. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

We moeten de Islâm steunen die de ziel een niveau hoger trekt ; en ons weren tegen obscurantisme, fanatisme en terrorisme. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het bloed van zijn naaste vergieten is noch in God noch in de Mens geloven, het is branden in de hel, vandaag en morgen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Moslim zijn betekent uit het donkere treden en naar het Licht toe gaan, zegt de Korân; En niet het tegengestelde, zoals charlatans prediken. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Een gelovige moslim met wetenschap is diep Humanist; hij zal nooit misdadiger worden die van nature obscurantist is. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het Geloof is geen synoniem van onwetendheid, het atheïsme is geen synoniem van sciëntisme; het fanatisme is wel het synoniem van totalitarisme. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Liefde is een zegen, haat is vloek; Het eerste is Goed, het andere kwaad. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Gisteren heb ik geleerd om het vandaag te zijn, ik bid vandaag dat je het morgen zal zijn ; gewoon Mens. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Zij die mij volgen, lopen niet achteraan maar vooraan ; Ze stappen allemaal onvermurwbaar vooruit. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Nu je begrepen hebt wat ik je gezegd heb, ben je niet bang of afgunstig, je huilt zoals je lacht en je sterft zoals je leeft. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Mijn Geloof is niet ijdel, het heeft van mij gemaakt waar ik van houd, iemand die leert en weet, dienaar van God, de Almachtige ; ten dienste van de menselijke zaak. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Wie alleen met zijn ogen ziet, heeft maar weinig wetenschap gekregen en kent van de wereld alleen de leegte ; hij is zeker ongelukkig. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Er schuilt geen grootsheid in de bekrompen geest, in de tiran of in de moordenaar; hun enige meester is hun dierlijk en smerig instinct. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De maand van de ramadân is de maand van de Korân, van de herdenking, de herziening, de goede daden en het verbannen van het slechte, groot of klein. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Heer God van de goedheid, van de ongeëvenaarde rechtvaardigheid! Ik getuig ervan dat U Bent, dat U altijd Geweest Bent en dat U altijd Zal zijn. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God van de eeuwigheid! Leef eindeloos in Glorie, wees eeuwig Geloofd en Bedankt. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Lof aan God! Er is geen gelijke, noch op aarde noch in de hemel. Alle Glorie voor hem! Hij is Uniek, er zijn er geen drie of twee. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Alle Glorie voor God! Hij is Uniek, er zijn er geen drie noch meerdere of twee, er is geen gelijke op aarde noch in de hemel, noch tussen beide. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God is Wijs en Alwetend. Hij tilt mensen die zijn Vergiffenis zoeken en hun geloften naleven hogerop; God Ziet en Hoort ze. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Heer! Omhul Uw Profeten en Boodschappers en de rechtvaardigen onder uw Bondgenoten met uw Vrede, zij hebben opgeroepen tot de waarheid, zij hebben opgeroepen tot geduld. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Weet hoe te houden van uw naasten, wees goed met uw buren, voed wie honger heeft, ontferm u over de wezen ; dat is wat goed is. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Gelukkig zijn zij die van elkaar gehouden hebben, zij die elkaar vergeven hebben, zij die zich toegewijd hebben aan God. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God Mijn Meester! Begeleid zij die van U houden, Zegen zij die van mij houden en Vergeef degenen waarvan ik houd. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God Mijn Meester! Schenk mijn geest uw Aanwezigheid, mijn hart uw geduld en mijn lichaam uw weerstand. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Voor God is degene die het wil lerende en wie het kan professor ; het beste is om beide te zijn. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Je hebt niet gekregen als je niet geopend hebt en je hebt niet geleefd als je niet geleden hebt. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik ben arm, ik leef van liefdadigheid, ik leef sober en nooit achteloos. Ik ben trots en loop rechtop, ik bid en zit nooit op de knieën. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Wanneer je Jezelf zal worden, zal je mij worden. Wie God bij zich heeft, heeft nooit geen minnaar meer nodig. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God! Niets evenaart Zijn Schoonheid en niets evenaart zijn Goedheid, niemand heeft ooit zoveel van me Gehouden en niemand zal me zoveel Bekoren. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik ben gestorven zoals ik geboren ben, uit mijn lichaam word ik bevrijd; ik heb geleefd en zal leven, Geleid door Hij die mij geschapen heeft. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Er zijn er velen die slecht doen maar dat wil niets zeggen, wij zijn met weinigen maar machtig, zij geloven in zichzelf, wij in God. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God is mijn Heer, geen enkele angst, geen enkel ongeluk raakt mijn hart. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het Geloof is intiem verbonden aan de goedheid en de welwillendheid. De ontreddering is dan weer verbonden aan de brutaliteit en het geweld. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het is geen zonde om doof of blind geboren te worden, het is het wel als je het wil blijven. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Als je luistert, zal je horen, als je kijkt, zal je zien, als je nadenkt, zal je geloven. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Kijk en luister met je neus want je ogen en oren misleiden je vaak ; je neus kan ruiken wat slecht en wat goed is. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God is de Ene, het Oordeel is zeker, denk aan morgen en handel goed. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik zeg waarin ik geloof en ik geloof in wat ik zeg. Het enige wat ik zeker weet, is mijn Geloof en de vaardigheden zodat wanneer ik lees, ik leer en schrijf. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het imago, het kapsel of de kledij is van weinig belang, vandaag of op eender welke leeftijd, het doel is de Boodschap, dat begrijpt de wijze. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Zolang je de woede en haat niet uit je hart laat verdwijnen, zal je het niet kunnen vullen met Liefde van God en zal je Zijn Schepping niet kunnen verderzetten. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Je plaats is niet in de massa, je moet je niet laten vertrappelen maar jezelf hogerop tillen, boven rassen en klassen ; dan zal je Gratie zijn. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Soms moeten onze zekerheden opnieuw onder de loep genomen worden, opnieuw beoordeeld en zelfs hervormd worden, om de echte zin van een Zaak terug te vinden. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Wetenschap is binnen handbereik van wie de waarheid zoekt ; De Waarheid is een zoektocht die inherent is aan de Mensheid en de werkelijkheid verklaart. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Loop recht, als je met mij wil lopen, til jezelf hogerop als je wil dat ik me tot jou richt ; mijn mensen zijn zij die goed, goedhartig en menselijk zijn. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De gedachte om kwaad te doen, breekt mijn hart, de noodzaak om Goed te doen, trekt mij aan, van haatgevoelens moet ik braken, door Liefde voel ik me geïnspireerd. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het leven is een komedie en een drama, tegelijk ; Je moet er acteur en kijker van zijn, tegelijk. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Waarheid en niets dan de Waarheid, de hele Waarheid, ik wil en zoek enkel het Ware van de Waarheid ; wat de gevolgen er ook van mogen zijn. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Een gerust geweten hebben, het hele leven lang en tot op het uur des doods ; om in te slapen in vrede en te ontwaken in De Vrede. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Denk aan wie lijdt en hier en elders sterven. Heb een hart en wees strijders, schud zij die in ongeluk zitten eruit en bedaar wie bang is ; niemand went aan pijn. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God houdt noch van agressie, noch van agressieven, en nog minder van wie de Aarde verderft, van de bloeddorstigen en misdadige slachters. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De wetenschap, het bewustzijn, de rede, de rechtvaardigheid en de vrede zullen triomferen, vroeg of laat; het zijn idealen die deel uitmaken van ons bestaan. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Intelligentie is pas zinvol door kennis, wordt vervolmaakt door wetenschap, bewustzijn en vervolgens handelen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Men weet niet of men is vergeten dat de volkeren van India, dat nu een natie is, voorlopers van de filosofische en spirituele discussie zijn. Lang voor het monotheïsme dat de Egyptenaar Achnaton aanhing, en in veel opzichten veel rechtvaardiger dan hij, formuleerden de Veda’s en vervolgens de Upanishads, heilige geschriften van het vedisme en vervolgens van het oude brahmanisme, dat sinds de aanwezigheid van de moslims gekend is onder de naam hindoeïsme, het monotheïstische beginsel met Brahman, de kosmische universele en onpersoonlijke ziel, het Ene, het Wezen in essentie, de Absolute Werkelijkheid, het ‘zonder begin noch einde’, het onmogelijk voor te stellen of te beschrijven, aangegeven met Het Alles (Sarvam) of Dat (Tat). De terugkeer van de Indiërs die erfgenaam waren van het vedisme met de oorspronkelijke en universele Boodschap van de Enige God, zal de mensheid verrijken met de spirituele en temporele kennis. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Nemen we China als voorbeeld. Iedereen geeft de indruk dat het vandaag pas ontdekt wordt, terwijl deze dappere natie amper twee eeuwen geleden nog een grootmacht en een grote beschaving was. Haar uit de vergetelheid weer zien opstaan is niets meer dan rechtvaardig. In de hele geschiedenis van de mensheid was ze aanwezig en actief, en bood ze een beschavingsmodel aan dat vaak een grote voorsprong had op vele andere. De wijsheid en creativiteit van de Chinezen zijn eeuwenoud… De Profeet van de Islâm zou zelfs aangeraden hebben om de wetenschap in China te gaan halen. Op dit domein heeft hij Byzantium niet vernoemd. Dat China zijn entree heeft gemaakt op het wereldtoneel is een bijdrage zonder voorgaande voor de mensheid en voor een nog creatievere beschaving. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Na de dood van de Profeet Mohammad in 632 hebben verschillende gebeurtenissen en omstandigheden van de Geschiedenis, waarvan de opsomming veel te lang zou duren, deze en gene ertoe gebracht om op alle domeinen regels op te stellen. Daarbij interpreteerden sommigen de Korân en het gedrag van de Profeet overeenkomstig wat zij dachten dat rechtvaardig was vanuit hun standpunt, en anderen in functie van hun belangen. Dat heeft aanleiding gegeven tot de sharîεah, de wetgeving, de theologie en de rechtspraak bij de moslims. Vandaag meer dan vroeger hebben wij de plicht om in detail en diepgaand, objectief, historisch en wetenschappelijk de Islâm ten tijde van de Profeet en wat ermee is gebeurd sinds zijn dood en hoe de theologie en de rechtspraak bij de moslims is ontstaan, te bestuderen en onderzoeken; zodat we kunnen terugkeren naar de ware en oorspronkelijke Boodschap van de Islâm. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik ben Moslim en ik getuig dat er niemand is dan God alleen, zonder gelijken. En ik getuig dat Mohammad Zijn Dienaar en Gezondene is, om te verkondigen dat het Geloof, de Religie bij God Vrede is, en de Islâm een onderworpenheid aan God en de vrede. Ik getuig niet dat Abî-Bakr, Omar, Othman of Ali boodschappers van God zijn. Zij zijn niet meer dan moslims die dichtbij de Profeet stonden, die gelijk en ongelijk hadden en die in de essentie niet onnavolgbaar waren. Alleen God Is Perfect en Absoluut. Ik beweer niet dat ik op theologisch of juridisch gebied specifiek geschoold ben, maar dat weerhoudt mij er om mijn roeping om de moslimgemeenschap waar ik deel van uitmaak te verdedigen, ondanks de verschillen daarin, sterk te gevoelen. Ik zal mij met al mijn kracht verzetten tegen een verdere verdeling daarvan. Ik verzet me tegen hen die anderen uitsluiten, tegen hen die willen verdelen, wie het ook mogen zijn. God heeft geen genoegen in van agressie noch in agressors. Hij Is De Getuige en De Rechter; en niemand kan aanspraak maken op het verdienen van het paradijs of de hel dan Hij alleen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Voor de Moslim die gelooft, is alleen de Korân de Openbaring van God, en dus Heilig. De rest is niet anders dan een product van mensenhanden, en daardoor zwak. De Korân bevestigt de vrijheid van het denken en uitdrukken duidelijk, ik zou zelfs willen zeggen de volkomen vrijheid. Toen God de engelen dan ook Bekendmaakte dat Hij een opvolger (aan wat voorafging) zou scheppen op de aarde, riepen zij: ‘Formeert Gij daar iemand die verderft en bloed vergiet? … God! Hij vermaande hen niet om hun denkwijze, hun Antwoord en Legde Zijn beslissing uit: (…) Zekerlijk Weet Ik wat gij niet weet(hoofdstuk 2, vers 30). Verder is het in de Korân zelfs aan de duivel toegestaan om God niet te gehoorzamen en om dat de rechtvaardigen en het kwade te doen (op eigen risico). Voor ieder die nadenkt, heb ik zojuist alles gezegd met betrekking tot vrijheid. De hele Korân illustreert de vrijheid van denken en uitdrukken door vele voorbeelden. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Moslim is hij die een verbond met God heeft, om in Hem te geloven, om Hem door de Islâm te aanbidden, wiens ziel puurheid toont, die handelt met goedheid, die vrijgevigheid toont, die het goede aanbeveelt en het kwade verwerpt, die mensen tracht te bekeren tot God, tot menselijkheid, tot verandering en tot rechtvaardigheid. Hij heeft daar baat bij in deze wereld en het beste vindt hij bij God. Waarlijk, de beste eigenschap is vroomheid. Hij die opstaat met God, die drinkt en eet met God, die werkt en rust met God, die slaapt en droomt met God, die denkt, praat en handelt met God, die arm en rijk is met God, die gezond en ziek is met God, die jong en oud is met God, die leeft en sterft, met God op zijn lippen en in het hart; hij heeft deze wereld en de volgende; hij die opstaat, drinkt en eet, werkt en rust, slaapt en droom, denkt, praat en handelt, leeft en sterft in vrede. In vrede met hemzelf, met de mensen, met de schepselen en de dingen; en dienovereenkomstig in vrede met God, de Volkomen-Goede. Dat zijn de oprechte mensen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God Leerde de mens de namen, alle (Korân, h. 2, v. 31); om te analyseren, na te denken, te onderscheiden, en dienovereenkomstig wetten te maken. De enige sharîεah (Wet, Wetgeving) van God is onveranderlijk en onschendbaar en bevindt zich tussen de wetten van de fysica, onveranderd en onveranderlijk sinds de schepping van het universum. Elke andere wet is afhankelijk van de tijd, de plaats, de oorzaak en het doel. Onwetenden en fanatici zijn, zoals zij beschreven worden in vers 179 van hoofdstuk 7 van de Korân: ‘(…) hun harten leiden hen niet, met hun ogen zien zij niet, met hun oren horen zij niet; zij zijn als het vee, maar dan nog meer verloren; dit zijn de verstrooiden(Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De pseudoreligieuze fanatici zijn geïnspireerd door het traditionalisme, de geschiedenis van de moslims volgend en niet die van de Islâm zelf. Daarom moeten wij informatie verspreiden en de oorspronkelijke Islâm (bij het leven van de Profeet) onderwijzen en deze onderscheiden van de traditionele islam (na het leven van de Profeet), die ingekaderd, gevormd en vastgesteld werd door politiek-theologische, sociologische en historische omstandigheden, en die werd samengevoegd met de oorspronkelijke Boodschap van de Islâm (Kennis, Geloof, Liefdadigheid, Tolerantie en Vrede stichten). (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Verschillende politiek-theologische en uit de rechtspraak voortvloeiende doctrines, een erfenis van de geschiedenis van de moslims, van na de Profeet, zijn in tegenspraak met de geest van de oorspronkelijke Islâm. Velen verkondigen deze helaas vandaag de dag nog steeds als een onveranderlijke en eeuwige waarheid. Het is niet langer bovenal de originele Boodschap van de Islâm en de universele waarden die daarbij horen waarin wij onderwijzen. Deze zijn verborgen of vergeten, maar de rituele doctrines die later ontstaan zijn met vooruitzichten op het verleden! Het is niet de Islâm die een hervorming nodig heeft, het is het traditionalisme dat moet worden aangepast en ontheiligd. Wij onderwijzen in traditionele herinneringen in plaats van in de Religie van ‘Zij die God gedenken, terwijl zij staan, zitten of liggen, en de schepping van de hemel en de aarde overdenken (…)(Korân / Hoofdstuk 3, vers 191). (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

We kunnen zeggen dat we leven in de onwetendheid van het einde der tijden. Bedriegers vermommen zich als moslims en Islâmofoben denken dat het creëren van chaos hen in staat stelt om een doel van overheersing te bereiken. Maar wanneer deze duistere krachten verslagen en vernietigd worden, zal een nieuwe wereld/vorm van wetenschap, rationaliteit, gerechtigheid en verdeling ontstaan waarin de Mensheid zal leven het mooiste tijdperk in de geschiedenis. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

God, Mijn Meester! Als U mij op de proef stelt, Maak dan van mij een geduldige dienaar, en als U mij gelukkig maakt, Maak dan van mij een dankbare dienaar. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ketters verminken de Islâm, de godsdienst van de eenduidigheid, van de kennis, van de vrijheid van geweten, van de vrije wil, van de verdraagzaamheid, van de pacificatie en van de Vrede, en maken er onwetende, achterlijke, hatelijke en gewelddadige ideologieën van. Moge God ons Genadig zijn. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Onze maatschappij is onderhevig geworden aan een rakende, algemene, relatieve mediacultuur; het gebruik van controle, van diepgaande bestudering van de feiten, wordt overgelaten aan de bevoegdheid van de specialisten. Dit feit kan des te nadeliger zijn wanneer het om een ideologie gaat, ongeacht de welke het is. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De moslims van vooruitgang en Wetenschap hebben aan de mensheid de volledige basis van alle moderne kennis doorgegeven. De Islâm is de enige godsdienst ter wereld die aan de oorsprong van een beschaving van wetenschappen ligt. Wat de reactionairen, fanatici en misdadigers betreft: zij zijn altijd, in alle tijden en in alle samenlevingen, kwaden geweest waarvan de mensheid moet genezen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De wereld zal niet evolueren met geblaf en klaagzangen, wapens en tranen. We zullen haar echter wel veranderen met bewustzijn, kennis en intelligentie. Ze zal niet vooruitgaan met geweld en dominantie, maar met het hart en de rede. Ze zal niet gebouwd worden met hersenschimmen, maar met een herstelde, volwassener geworden en verenigde Mensheid. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Waarheid is een scherp mes, degene die over de waarheid spreekt, is gek; voor velen is ze zwaar, pijnlijk, ze doet je huiveren of wekt hoest op. Het maakt niet uit wie haar uitspreekt, de wijze verwacht er alles van. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De kern van het probleem met betrekking tot het terrorisme dat in de naam van de Islâm wordt gepleegd, is de obscurantistische, ophitsende, gewelddadige ideologie die haat et moord predikt. Het is dat soort ketterse, verraderlijke ideologie die haaks op de oorspronkelijke Islâm staat die domoren en kwetsbare zielen beïnvloedt en hen verandert in misdadige duivels. We moeten de moslims op de hoogte brengen en bewust maken van de oorspronkelijke Islâm, overbrenger van wetenschap, vooruitgang, verdraagzaamheid, vrede en beschaving, en hen deze leren. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Obscurantisten, misdadigers en islamofoben maken domoren wijs dat de Islâm gelijk staat met haat en geweld. Dat komt hun opruiende en bekrompen discours ten goede en doet vijandigheid en tweedracht ontstaan. Zo zetten ze aan tot een oorlog tussen de beschavingen. Als we niet oppassen, wacht ons chaos. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Alle moslimgeleerden, zonder uitzondering, waren volgers van de Korân, zoals ook de Profeet zelf was; en alle extremisten en deviationisten volgden de tradities, die van vandaag de dag niet minder; dat zegt alles. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Islâm is niet schuldig aan misdaden, wreedheden en massamoorden, ten onrechte daaraan toegewezen door ketters, deviationisten en criminelen. Zij zijn eerder de helpers van het kwaad, de verdorvenheid en de corruptheid op de wereld. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Criminelen hebben geen religie, hun geestvervoering komt voor uit moorden, vernietigen en corruptie op aarde. De Islâm veroordeelt duivelse charlatans en moordenaars, wee hen in deze en in de volgende wereld. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Moslim die gelooft is een wezen van Vrede, tolerant, vriendelijk, welwillend, liefdadigheid doende; hij gelooft in een Enige God, zonder gelijken, in de God van Israël, van Christus, van Mohammad, in de God van alle mensen zonder onderscheid, in de God van de hemel, de aarde en alles wat daartussen ligt, in de God van hen die leven in de hemel en op de aarde. En even zeker als het Geloof is, is de Religie van God de Islâm, Hij Verheft wie Hij Wil en Hij Vergeeft wie Hij Wil. Niemand is uitgesloten, en al Zijn schepselen bevinden zich binnen Zijn Genade. Ik wil bevestigen dat dit laatste geen detail is. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De oorspronkelijke Islâm, uit de tijd van de Profeet, verklaard en toegelicht in de Korân, moet de belangrijkste referentie van elke Moslim zijn die die naam waardig is. Deze Islâm staat gelijk aan Wetenschap, Kennis, Tolerantie en Vooruitgang. Het traditionalisme staat gelijk aan het zich vastklampen aan de geschiedenis, achterhaald en niet reproduceerbaar; de Geschiedenis gaat vooruit en niet terug, wat we ook doen, dat is de Wet van God. Bovendien is de traditionele ideologie een verspreider, door een teveel of een gebrek, van intellectuele stagnatie, bijgeloof, fetisjisme, dogmatisme, onwetendheid en obscurantisme; allerlei kwaden die vermeden dienen te worden. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Tijdens zijn leven is de Profeet nooit een offensieve oorlog begonnen; alle oorlogen waaraan hij deelnam waren defensief of (veel zeldzamer) preventief. Degenen die na hem op andere wijze handelden, dragen hier zelf de verantwoordelijkheid voor tegenover God en de Geschiedenis. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Hoewel heden ten dage de toegang tot moskeeën over het algemeen ontzegd wordt aan niet-moslims, ontving de Profeet Mohammad zelf joden en christenen evenals de anderen in de moskee. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het wetenschappelijke aspect van de Korân ontkennen, is hetzelfde als negeren of vergeten dat de geleerden en de Islâmitische beschaving het resultaat zijn van een cultuur gebaseerd op de Korân die reflectie en wetenschappelijk onderzoek stimuleert. De invloed van de Korân en bijdrage daarvan aan moslimgeleerden zijn onbetwistbaar en historisch bewezen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Moslimgeleerden waren allen gelovigen, gevormd door de studie van de Korân. Bijna allemaal werden zij theologen, alvorens zich gespecialiseerd te hebben in verschillende wetenschappelijke disciplines. Zij verrijken de Wetenschap met hun kennis en alles wat door de geschiedenis van de mensheid reeds verworven is. Hun werken worden in onze dagen beschouwd als de voorlopers van de moderne wetenschap. Deze wetenschappers getuigden herhaaldelijk dat de uitgebreide studie van de Korân de basis was van hun wetenschappelijke roeping. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Was Omar Khayyám mystiek, verwant aan het soefisme of agnostisch? De vraag wordt niet altijd beslecht door de specialisten. Hij noemde zichzelf een ‘ongehoorzame gelovige‘. Wat vaststaat, is dat hij niet dogmatisch was. Zijn leven blijft doorspekt met vraagtekens; zijn gedichten, rubâ’iyyat of kwatrijnen, zijn niet allemaal formeel geauthentiseerd. Hoe dan ook kunnen we, met betrekking tot de moslims geleerden, benadrukken dat ze zeker gelovig waren, maar op een bijzondere manier, en dat ze het orthodoxe traditionalisme weinig genegen waren; daarom noem ik hen koranisten. Hun wetenschap liet hen toe om de oorspronkelijke, pragmatische Islâm die in de Korân uiteengezet wordt te onderscheiden van de religieuze, geïnstitutionaliseerde traditie. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De oorspronkelijke Islâm is de Religie van God, opgetekend in de Korân. De ideologische traditie vloeit voort ui de geschiedenis van de moslims na de Profeet en kan hierdoor niet worden beschouwd als wezenlijk onderdeel van de canon van de Religie. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Wij zijn geroepen om te leven in een maatschappij, een manier van bestaan die wordt gekenmerkt door het leven in groepen, waarin zich cultuur en beschaving ontwikkelen; en niet in een massa, synoniem van een krioelende, bewegende en impulsieve menigte. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Zelfs wanneer Mozes en zijn broeder zich tot een tiran als farao moeten wenden, krijgen zij van God de Opdracht: ‘Vertel het hem op zachtmoedige wijze, wellicht zal hij het zich herinneren of zal hij het begrijpen!’ 44″ (Korân / Hoofdstuk 20). Dit vers bevat, net als vele vergelijkbare verzen, voor de Moslim een gedragsvoorbeeld om te volgen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik kies mijn vrienden niet vanwege hun huidskleur of de kleur van hun paspoort. Ik geloof niet in kasten, rassen of klassen. De Mensheid is een organische eenheid; hoewel uitwisseling soms moeilijk is, is deze noodzakelijk en essentieel voor mij. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik ben Moslim, bijgevolg dus Humanist ; Kabyl, Algerijn en Fransman tot op het einde. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Soms praat je en weet je niet wat je zegt; soms luister je en begrijp je niet wat je hoort; soms kijk je en besef je niet wat je ziet. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Brahmanisme, Boeddhisme, Judaïsme, Christendom, Islâm, enz. De Religie, de band tussen de mens en het Goddelijke, een Hogere Werkelijkheid, wordt bedrieglijk misvormd en gedegenereerd door de duivel en zijn satanskinderen ten gunste van het kwaad. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

(…) en dragen van het kleed van godsvrucht, dat is het beste, dat is een Teken van God ; misschien trekken ze er lering uit!” (Korân/Hoofdstuk 7, vers 26). Het hoofd bedekken, het dragen van een baard, de “qamis/daffah“, de “boubou” of de “djellaba“, de sluieren, de “niqab“, de “boerka” of de “tchador” ; Dat vloeit allemaal voort uit de tradities en heeft niets met de originele Islâm als religie te maken. Integendeel zelfs, al dat vertoon schaadt vandaag de dag het imago van de Islâm en van de moslims, voornamelijk in niet-moslimlanden ; het staat gelijk met obscurantisme, sektarisme, provocatie en agressie. Voor de wijze, verantwoordelijke Moslim die zich bewust is van de echte Islâm, is het onhoudbaar om een moslim zo gedegenereerd en beperkt tot vertoningen te zien. De Islâm van het licht, bij het ontluiken van de moderne wetenschap, is verdraaid door het ideologische traditionalisme naar een ritualistische religie die zich richt op het verleden en achteruitgaat. De moslims moeten zich richten op de originele Islâm, de Islam van de wetenschap en de vooruitgang; ze moeten zich ook beschermen en ook hun religie beschermen tegen alle schadelijke vooroordelen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Bevat de Korân, buiten het traditionalisme, bewoordingen die moslims verplichten om dieren te offeren, wat ook de omstandigheden zijn? Uiteraard niet. Het woord ‘offer’, hadyi in het Arabisch, kan verschillende betekenissen hebben, die afhankelijk zijn van de periode, de plaats, de oorzaak en het doel. Het is dit woord dat in de Korân gebruikt wordt voor de bedevaart, terwijl het woord ‘slachting’ (dhabaḥ) gebruikt wordt voor het offer van Abraham; het verschil is taalkundig relevant en allesbehalve toevallig. Het onderscheid tussen een dier slachten en een geschenk aanbieden kan groot zijn. Is de jaarlijkse slachting van miljoenen dieren tijdens het Aïd/Tabaski volgens hetgeen ik net uiteengezet heb verenigbaar en samenhangend met de oorspronkelijke Islâm? Dat is een fundamentele vraag om over na te denken voor iedereen die God vreest en in Hem gelooft. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Vreselijk is het voorbeeld van hem die luistert, maar niets hoort, die leert, maar niets begrijpt, die denkt te weten, maar niets niet weet, die veel werkt, maar niets opbouwt; uiteindelijk doet hij niets dan zichzelf druk maken… met een leven zonder wetenschap of geweten in de dagelijkse sleur. Dit kan lachwekkend zijn, maar het is ook triest. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Doorheen mijn werk toon ik aan, aan de hand van tientallen voorbeelden, dat de Korân aanzet en aanspoort tot reflectie, tot redenering en tot de zoektocht naar wetenschap; bijgevolg tot de kennis van God. De Korân is geen wet op zich maar een Openbaring, het is een Religie daar het een band schept tussen de mens en het Goddelijke, van een Hogere Werkelijkheid, die concreet gemaakt wordt door de Wetenschap, het Geloof, de Welwillendheid, de Weldaad, de Afkondiging van het goede, de Onthouding van het kwaad, de Pacificatie en de Vrede; dat is de oorspronkelijke Boodschap van de Islâm. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De armen, de behoeftigen, zij die lijden, die onterfd zijn, de slachtoffers van ongeluk en zij die overgelaten werden aan hun lot in de wereld moeten zonder enige twijfel, met de Wetenschap en het Geloof, de prioritaire bekommernis zijn van elke Moslim. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Laten we niet vergeten dat de traditie ons vertelt dat de Profeet tijdens zijn bedevaart, met andere woorden in een zeer precieze omstandigheid, zich heeft opgeofferd voor zijn hele gemeenschap. Zijn gebaar staat gelijk aan alle offers van vereeuwigde dieren sindsdien en tot het einde ter tijden. Dus de dag van de Aïd kunnen alle Moslims zich zuiveren met een offerande, “hadyi“, van welke aard dan ook ; zonder verplicht te moeten overgaan tot het oversnijden van de keel: “Hun vlees noch hun bloed bereikt God, doch uw godsvrucht bereikt Hem, aldus heeft hij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij God moogt verheerlijken wegens hetgeen waartoe hij u Geleid heeft; en geef blijde tijding aan de goeden” (Korân/Hoofdstuk 22, vers 37). (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De wetenschappelijke juistheid van mijn werken is erkend en wordt niet betwist door de specialisten. Enkele van die specialisten – traditionele moslims – maken echter bezwaar tegen de conclusies die het resultaat zijn van mijn onderzoek, meer bepaald de ontheiliging van het ideologische traditionalisme en het herstel zonder meer van de oorspronkelijke Islâm (610-632). Mijn werk richt zich uiteraard tot de moslims, maar ook, zo niet meer, tot de niet-moslims; om het juiste van het foute te onderscheiden, de oorspronkelijke Islâm van de verdraaide en misbruikte islam. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Als u iemand heeft gezien die beperkt werd, onderworpen werd, aan lager wal is en u hebt niets kunnen doen voor hem, denk dan bij uzelf dat u zeker iets zal kunnen doen voor anderen zoals hem. Gezegend is hij die spreekt, doet en vervult. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De huidige religieuze instellingen vereeuwigen het ideologische traditionalisme, het ritualisme en het conformisme en moedigen ze aan en verspreiden ze ; het is hun prioriteit niet om de voorkeur te geven aan de oorspronkelijke Boodschap van de Islâm die wordt aangekondigd en verspreid door de Korân van de levende wezens en door de Profeet, over het traditionalisme dat werd ingeluid na hem en sindsdien werd gevestigd als religie. Het wordt tijd dat de moslims dat onderscheid maken, de oorspronkelijke betekenis van de Islâm terugvinden en zich daarnaar hervormen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De waarheid! Ik zal die zeggen, uitschreeuwen, verspreiden, verheerlijken, ondersteunen en verdedigen ; voor de waarheid leef ik en zal ik sterven. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Er kan geen kwaad zijn in het goede, maar we kunnen het goede gebruiken om kwaad te doen en omgekeerd. Er kan geen onrecht zijn in de wetenschap maar we kunnen de wetenschap gebruiken om onrecht te doen en omgekeerd. De gelovigen, die in God geloven, denken na en handelen op een andere manier, met kennis van de zaak. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Voor de gelovige is God Zelf de Waarheid, Het Soevereine, de Hoogste Waarheid, de Onuitsprekelijke Waarheid. Buiten Hem, beschikt niemand over de Absolute waarheid, ieder heeft zijn waarheid; er zijn dus even veel standpunten over de waarheid als er meningen zijn. Toch “is de waarheid slechts geldig in de totaliteit van haar uiting, terwijl de bezwaren en ketterijen altijd in het detail kunnen aanvallen (Blondel). De waarheid is de kennis die als juist wordt erkend, als conform met het voorwerp en dat daartoe beschikt over een universele, ultieme, absolute waarde; De norm, het principe van rechtheid en wijsheid, universeel beschouwd als een ideaal wat betreft het denken en/of het handelen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De hoogmoedigen zijn luidruchtig; u moet maar een wetenschappelijke uiteenzetting doen, met vakkennis en kennis over het onderwerp en dan zijn ze verstomd en kunnen ze geen antwoord bieden buiten een uiteenzetting van hun ondermaatsheid. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik heb pijn, ik lijd door mijn onmacht tegenover het kwaad in de wereld, ik ben beschaamd voor zij die, machtig en rijk, zeggen vrienden te zijn, en politiek weinig handelen en zelfs niet een minimum van een vijfde van hun budget wijden aan het uitroeien van armoede en miserie ; ik heb gesproken. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De stem van de ziel is de universele aspiratie naar rechtvaardigheid en waarheid, harmonie en schoonheid, het perfecte en het absolute ; de stem van het lichaam is de universele behoefte aan energie en macht, fusie en effusie, het uitgestrekte en de duur. U moet voortdurend aan het tweede beantwoorden om het eerste te bevredigen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik ben een strijder, ik hou me alleen maar met het beste bezig; ik zoek geen ontvangst of eresalon bij de Heer, Mijn Meester en Heer. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het continu lezen en bestuderen, het Geloof en het zich voortdurend Herinneren van God, de voortdurende goede bedoelingen, de niet-aflatende goede daden en liefdadigheid vullen een leven nuttig op en genezen van alle kwaad. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De geschiedenis van de filosofie heeft ons geleerd dat de denkers zich uitdrukken en woorden gebruiken en daarbij veel belang hechten aan de zin en de betekenis die ze etymologisch en tijdloos uitdrukken. Dat gebruik, dat aanzet tot subtiliteit en tegelijk ambiguïteit uitsluit, is noodzakelijk voor de vorming van ideeën en het vestigen van een expliciete theoretische basis, als kritieke reflectie. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Wetenschappers meten de betekenis en de kracht van de woorden die ze gebruiken. Ze dragen er eenduidige informatie mee uit, waarop een enkele semantiek aansluit, vrij van enige andere interpretatie. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

In tegenstelling tot wat na de Profeet werd vastgelegd, is het niet zijn uitwijking naar Medina (Hidjra 622) die het begin van de islamitische kalender bepaalt ; dat is vastgelegd door de Korân (hoofdstuk 97) en begint met de Openbaring van de Korân, in 610 (hoofdstuk 96). De oorspronkelijk Islâm dekt het geheel van de Openbaring (610-632) wanneer het ideologische traditionalisme ervan liefst een voorkeur geeft aan de hidjrakalender en zich daaraan vastklampt. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Bestudeer het verleden en het heden, leer van de wetenschap en de kennis, observeer de hemel, de sterren, de aarde, de zee, het leven, de dood, alle kleine en grote dingen. Dan zal je kennen, zal je Hem kennen, dan zal je kunnen getuigen dat er als god alleen God bestaat en zal je weten hoe en waarom je moet leven. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Zijn aandacht schenken en zijn reflectie wijden aan wat gezegd wordt, aan wat men hoort en aan wat men ziet, is bewust worden van de dingen, van zichzelf en van de andere. Het correct ontcijferen van wat gezegd wordt, van wat men hoort en van wat men ziet, is bewust worden van het geheel der dingen, van zichzelf en van de andere. Door de twee samen te nemen vind je het Echte, Werkelijk Onuitsprekelijke. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Een uiteenzetting begint met een inleiding, wordt vervolgd door een ontwikkeling en eindigt met een besluit. Dat is het geval van de Korân, die begint met “De Opening” (Al-Fâtihah), hoofdstuk 1 ; ontwikkelt vanaf “De Koe” (Al-Baqarah), hoofdstuk 2, tot het einde van het boek; het besluit met de hoofdstukken die voornamelijk dateren van het begin van de Openbaring. Dit om u aan te geven hoe belangrijk de oorsprong is. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Profeet benoemde en stuurde officiers en instructeurs om het Monotheïsme aan de hand van de Islâm te onderrichten (de Pacificatie). Hij heeft daarbij geen geestelijke of overheid ingesteld, en hij heeft niemand precies en zeker aangesteld om een politieke en/of religieuze macht uit te oefenen na hem. De oorspronkelijke Islâm heeft dus het instellen van een establishment niet gelegitimeerd, van welke manier of aard dan ook; het ideologische traditionalisme heeft dat op zijn beurt wel gedaan en doet dat nog steeds. De Islâm verspreidt de levensfilosofie; het traditionalisme een systemische ideologie. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De religie kan vergeleken worden met een geneesmiddel: noodzakelijk om een kwaad te bestrijden maar met eventuele ongewenste neveneffecten in het geval van slecht gebruik en/of het niet naleven van het therapeutische voorschrift. De spiritualiteit is voor religie wat de remedie is voor genezing: er is geen religie zonder authentieke spiritualiteit, net zoals er geen genezing is zonder doeltreffende remedie (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De oorspronkelijke Islâm roept op tot humanisme en universalisme, in tegenstelling tot het ideologisch traditionalisme dat leidt tot communitarisme en tot identiteitsterugtocht. Het eerste is het Onderricht van God, Meester der werelden; het tweede is de verheerlijking van de sectaire, doctrinaire en kortzichtige mensen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ashûrâ’, een feest voor sommigen, waarbij ze verheugd zijn ; voor anderen een rouwproces waarbij men afgeranseld wordt. Het zou noch blijdschap noch doding door zweepslagen mogen zijn. De moslimhistorici, allen zonder enige uitzondering, vertellen dat de laatste en geliefde kleinzoon van de Profeet, Al-Hussayn, gedood en onthoofd werd door zogezegde moslims op de dag van de ‘ashûrâ’ (10-01-61 H/10-10-680 G). Wie kan nu de gemeenschap van Mohammad in de mond nemen en zich verheugen om die dag? Hoe kan men doden met zweepslagen terwijl de Islâm dat gebruik totaal afkeurt? Die dag zou een gelegenheid moeten zijn om gedachten te verzamelen en na te denken over onze geschiedenis van gisteren en van vandaag met de bedoeling om ons te optimaliseren voor morgen.  (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Ik doe constant mijn best om voor mijn vertaling van de Korân het oude, klassieke en moderne Frans te gebruiken, teneinde de brontekst letterlijk te vertalen; aan de Franstaligen die de diepere betekenis van de woorden die in de taal van de Korân gebruikt worden, willen begrijpen en erin willen doordringen, raad ik dus aan om een woordenboek te gebruiken. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Korân is geen esoterisch boek, dat voorbehouden is voor ingewijden ; het is uitdrukkelijk exoterisch en kan en moet publiek verspreid en onderricht worden. Toch bevat en verspreidt de tekst, door zijn goddelijke aard, meerdere leeslagen die elkaar overlappen en aanvullen ; geen enkele exegese, literair of anagogisch, kan zich daarvan bevrijden. Aangezien dat zo is, wordt de bedoelde betekenis afgeleid met een optimale waarschijnlijkheid uit de analyse van de uiteenzetting, specifiek of generiek. De Korân is dus toegankelijk voor alle mensen met rede en gezond verstand; hij is hermetisch afgesloten voor doven die niet willen horen en blinden die niet willen zien. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het is waar dat zij die mijn geschriften en citaten verspreiden en delen meestal uit de intellectuele wereld komen. Ik denk dat dat te wijten is, meer nog dan aan de bijzonderheid van mijn literaire uiting, aan mijn werk dat wetenschappelijk niet controversieel is ; ik ga niet in de polemiek in noch in het frivoolse, ik belicht en ontwikkel thema’s van historische, filosofische, wetenschappelijke en licht universalistische aard. Wat het grote publiek betreft, als ik het me mag veroorloven, dat blijft echter slachtoffer van een elitesysteem wat onderwijs betreft en gaat liever om met algemeenheden dan met precisie, met uiterlijk vertoon dan met inhoud. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Een kind of om het even wie, die zwak en onschuldig is, mishandelen is een extravagante misdaad die door geen enkele reden verantwoord kan worden. God is Alwetend; ongeluk voor kwaadaardigen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Alle moslim historici, de traditionalistische inbegrepen, vertellen dat de hidjrakalender wel degelijk na de Profeet werd aangenomen. De Korân geeft eerder de voorkeur aan de datum van de Openbaring: “beter dan duizend maanden” (hoofdstuk 97). Het gezond verstand vertelt ons dat een kalender opgesteld moet worden vanaf een initieel gebeurtenis ; het is vanzelfsprekend dat de Islâm niet met de hidjra begonnen is maar met de Openbaring van de Korân. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De psychoanalyse toont ons aan dat gewelddadige mensen, vooral zij die vrouwen en/of kinderen slaan en mishandelen, gekenmerkt zijn door psychopathische persoonlijkheden ; ze hebben complexen en tolereren geen frustraties, ze grijpen naar asociaal en immoreel gedrag. Dat soort individuen heeft geen ethiek of religie, alleen maar valse voornemens. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het vrijheidsideaal is niet eigen aan de homo occidentalis maar wel aan de menselijke aard ; het woord vrijheid werd doorheen de geschiedenis van de mensheid uitgeroepen door onderdrukten van alle naties over de hele Aarde. De universaliteit van dit nobele woord werd opgeofferd door de strijd van gekoloniseerde volkeren, die beroofd werden en tot slaaf werden gemaakt ; de vrijheid maakt deel uit van de evolutie en van de verwezenlijking van de mens. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De enige die in staat is om u mijn dood aan te kondigen, ben ikzelf; als u hoort praten over wat ik gezegd of geschreven heb, dan weet u dat ik leef. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Islâm kan niet worden vertegenwoordigd door een geestelijkheid of door religieuze hoogwaardigheidsbekleders en al helemaal niet door een staatsinstelling. Wat betreft de doctoren in de islâmitische religie, zij genieten slechts een enkel voorrecht, namelijk dat van advies geven. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

We laten ons overstelpen door zoveel dingen maar let op! Zij die roze olifanten liefkozen lopen de volgende dag blauwe plekken op. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het aannemen (na de Profeet) van een hidjrakalender heeft radicale repercussies op politiek, theologisch en rechterlijk vlak. Onrechtstreeks heeft het bijgedragen en draagt het nog steeds bij tot het valselijk ondersteunen van ideologieën van traditionalisten, die exegetisch voorkeur geven aan de periode Medina boven en ten koste van de periode van Mekka. De Korân zegt: (…) verzekert (gelooft) u dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt u een ander gedeelte? (…)” (Hoofdstuk 2, vers 85). (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

De Korân vermeldt de wet van “oog om oog, tand om tand” met betrekking tot de het voorouders in primitieve samenlevingen; Aangezien dat zo is, moet een voorkeur gegeven worden aan het narratieve (het kunnen vertellen en naargelang handelen) bij “prijswinnaars van de kwintessens”, zij die het essentiële inzien. Het bereikte kennispeil in onze moderne samenlevingen laat ons niet toe om uit instinct en wraakzucht te handelen maar eerder uit voorzorg en civiliserende rechtvaardigheid. Korân/Hoofdstuk 2, vers 179: “En in narratieve is leven voor u, o mensen van begrip, zodat u behouden zult worden!” (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het atheïstische materialisme is obscurantisme vermomd als een progressisme. Sluw en vernietigend verspreidt het een beknotte wetenschap en een afgezwakt bewustzijn. Door elke spirituele finaliteit voor de mens en de schepping te verminderen, te denigreren en te ontkennen door het individu en de maatschappij te ontmenselijken met schijnbaar vereenvoudigde theorieën amputeert het de mensheid van zijn inhoud en bestaansredenen. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Het aanbidden van God wordt niet concreet gemaakt door ostentatieve kledij noch door bezwerende rituelen ; nog minder door illusionele mimieken, woorden zonder kennis en belachelijke offers. Het wordt waardevol door de juiste beslissing te nemen en te laten opvolgen door de juiste handeling. God aanbidden en dienen is Zijn Schepping liefhebben en dienen; dat is nadenken en goed handelen, het is nuttig en niet nutteloos. Moslim zijn, gelovig en praktiserend, is wijs zijn, vredevol en vrededragend, zelfverzekerd, verzekerend en geruststellend, goed, welwillend en liefdadig; het is leven en sterven in vrede. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Wanneer we aanwezig geweest zouden zijn bij de geboorte van het Universum, dan zouden wij niet hebben kunnen vermoeden wat er sindsdien gebeurd is. Als wij geleefd hadden in het stenen tijdperk, dan zou het onmogelijk zijn geweest om ons de moderne wereld in te beelden. Ook als we proberen ons de toekomstige wereld voor te stellen, moeten we dit op eerlijke en zorgvuldige wijze doen, en in gedachten houden dat deze nog meer bijzonder zal zijn dan wij ook maar kunnen bedenken. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Er is geen groter geluk dan de angsten doen verdwijnen, pijn te verlichten, ongeluk te beperken en geluk in harten te brengen. De Liefdadigheid is eervol en groots. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

“Zeker, Wij hebben het Geopenbaard – als de Arabische Korân (begrijpelijk, Σarabî) – misschien raisonnerez u!” (Korân, hoofdstuk 12, vers 2) In het Arabisch betekent het woord aΣraba (أعرب), van de stam Σ-R-B (ع ر ب), ‘openlijk en in alle duidelijkheid, openhartig, praten’, terwijl het woord aΣjamî (أعجمي), van de stam Σ-J-M (ع ج م), ‘onverstaanbaar, onbegrijpelijk, in code praten’ betekent. Σarabî (duidelijk, openhartig, عربي) is dus het antoniem van ‘aΣjamî‘ (onbegrijpelijk/in code, أعجمي). Met andere woorden: Σarabî (عربي) beschrijft een heldere, openhartige uiting, taal of betoog, terwijl aΣjamî (أعجمي) een onbegrijpelijke, gecodeerde uiting, taal of betoog beschrijft, die dus verduidelijkt moet worden voor ze begrepen kan worden. De Korân werd in het Arabisch geopenbaard, een openhartige taal; het gaat hier niet om een taal die inherent met een bevolkingsgroep verbonden is. (Farid Gabteni)

elegant-1769669_640

Voor islamofoben is een goede moslim een afvallige moslim. Eigenlijk viseren ze niet de obscurantisten – objectief gezien hun bondgenoten omdat zij hun haat tegen de Islâm en moslims voeden. Liever verzetten ze zich tot in het absurde tegen authentieke moslims, geleerden, progressieven, humanisten en pacifisten. Het volstaat nochtans om maar enkele van mijn geschriften te lezen om bewust te worden van de mediamanipulatie door islamofoben. Zelfs ik word door hen als een extremist behandeld. (Farid Gabteni)elegant-1769669_640
Het geloof in God is onlosmakelijk verbonden met het goede en mooie, die gelijktijdig in werking zijn met elkaar. Moslims moeten met inzet welwillendheid en weldaad beoefenen en daadkrachtig weerstaan aan alles en iedereen die met hekel en geweld hun religie willen verstoren. Het is hun verantwoordelijkheid om te ontwaken en de oorsprong van de Islâm in de ogen van de wereld te herstellen; De Islâm van het licht, de wetenschap en de vooruitgang – de Islâm van vrede, vrijheid, geweten en tolerantie. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Ik wil graag iedereen die meewerkt aan de organisatie van de conferenties en seminaries rond mijn werken en die bijdraagt tot hun verspreiding aanmoedigen, ondersteunen en feliciteren, en dit in deze houding waartoe ik instemde voor de oprichting van de SCDOFG. Ik kan er echter niet persoonlijk aan deelnemen, met uitzondering van enkele zeldzame gevallen; ik leg me al enkele jaren toe op de studie en aan een leven afgesloten van de buitenwereld. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Etymologisch gezien betekent Islâm (الإسلام) in het Arabisch Vrede: de handeling van het vrede stichten, van het opbouwen, het herstellen en het handhaven van de vrede; de onderworpenheid aan de vrede met God. De Islâm zorgt voor de totstandkoming van vrede (al-silm, al-salâm, السّلم السّلام). Wie zich onderwerpt aan God wordt vredestichter (yuslim, يسلم), brengt de onzekerheid van zijn geest, het gevoel van opstandigheid in zichzelf en om hem heen tot een einde. Hij is tot vrede gekomen, de Moslim (muslim, مسلم): hij streeft naar rust, zekerheid en kalmte (mussâlim, مسالم). Hij heeft geen problemen, zoekt die ook niet en is niet opstandig. Daardoor verwerft hij een vredig (salîm, سليم), gezond en heilig hart en heeft hij vrede met God en diens Schepping. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In het Arabisch hebben de woorden ‘wereld’ en ‘geleerde’ (Σâlam et Σâlim) dezelfde wortel, (Σ-L-M, ع ل م), de wetenschap, het kennen en de kennis. De wereld is nauw verbonden met het kennen en de objectieve kennis die we ervan hebben; het bestaat slechts door deze essentiële informatie. De werkelijke wereld kan niet anders aangenomen worden dan door wetenschappelijke kennis, elke ontkenning ervan is subjectief; het resultaat bestaat dan uit mythen en legenden, synoniem aan fetisjisme en bijgeloof. Zo hebben de oude volkeren, op wat uitzonderingen na, prachtige, speculatieve fantasiewerelden ontworpen, zonder werkelijke wetenschappelijke basis, maar zij beschikten over een bijzonder ontwikkeld bewustzijn dat de wereld een betekenis en een doel had, en dat spreekt voor hen. Het is dit feit dat de oorzaak is van het wetenschappelijk onderzoek en van de resultaten die wij tot op vandaag de dag vaststellen. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Kunnen wij geloven zonder goedgelovig te zijn? Het gaat hier om een terugkerende kwestie in het Westen, waar men gewoon is om geloof en rede tegenover elkaar te zetten. Toch zal het aan een oplettende lezer niet ontgaan dat deze scheiding tussen geloof en intelligentie eigen is aan de westerse cultuur. In geen enkele andere beschaving heeft het zulke proporties bereikt. In geen enkele andere cultuur is het synoniem van religie obscurantisme, dat wil zeggen de ontkenning van de mogelijkheid van de mens om zelf af te wegen en te oordelen. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Aan het begin van een nieuw millennium werd de hele wereld geconfronteerd met vele crises: ecologisch, sociaal, politiek, economisch, ethisch… daar is iedereen het over eens. Wetenschap en techniek zijn echter het domein van een werkelijk duizelingwekkende evolutie. De paradox tussen de wetenschap en technische kennis enerzijds en de kortzichtigheid van een systeem dat dit negeert aan de andere kant wordt steeds meer uitgesproken. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De vraag ‘Waar gaan we heen?’ komt sterker terug en zet de hectische omvorming van een maatschappij in een perspectief, die elke dag mondialer wordt, samengesteld uit gedesoriënteerde individuen. De evolutie is niet langer gecontroleerd, daar deze slechts geleid wordt door technologische ontdekkingen, zonder enige aandacht voor sociaaleconomische, sociale en psychologische factoren… in één woord: alles wat menselijk is. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De vraag met betrekking tot een Scheppend Beginsel, van een Eerste Oorzaak, intelligent en helder, wordt nu wetenschappelijk gesteld. Een reflexieve overweging hiervan heeft echter ernstige gevolgen. Dit kan een tweede ware culturele revolutie betekenen, waarbij meer dan twee eeuwen oude postulaten weer in twijfel worden getrokken. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Europa leefde eeuwenlang onder het juk van het eenzijdige denken en de Inquisitie werd in Spanje pas in 1834 definitief afgeschaft. Het verwoorden van een nieuw idee of een mening uitspreken die in tegenspraak was met de heersende godsdienst stelde de auteurs daarvan bloot aan de ergste vervolgingen en leidde vaak tot de dood. Na zeven eeuwen van Moslimaanwezigheid in Spanje en vier op Sicilië bleef er geen enkele autochtone moslim in deze plaatsen, zodat er aan het begin van de twintigste eeuw uitsluitend een christelijke bevolking en een joodse minderheid (die het overleefd had) in Europa overbleef. En opnieuw werd een groot deel van hen bijna volledig uitgeroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Weinig mensen weten vandaag de dag dat het grootste deel van de wetenschappers uit onze tijd gelovig is, en dat veel van hen voorheen atheïst waren. Er wordt bewust voor gekozen om dat niet naar buiten te brengen. Het moet eveneens gezegd worden dat enkele van deze wetenschappers de voorkeur geven om discreet te blijven uit angst voor hun carrière. Inderdaad heeft het atheïstische establishment die van de Kerk vervangen, en trekt dat momenteel dan ook aan de touwtjes. Wee degenen die hem ondervragen, zij zijn ‘geëxcommuniceerd’, belasterd, gedenigreerd en gemuilkorfd wanneer dat maar mogelijk is. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In feite is de moderne wetenschap veel beter voor het theïsme dan voor het atheïsme. Ik zeg hiermee dat het goed is voor het theïsme dat het bestaan van een unieke, levende en persoonlijke God blijft erkennen als transcendente oorzaak van de wereld. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De fysicawetten maken niets uit zichzelf, zij tonen de relaties aan tussen feiten die eens werden geïntroduceerd door een oorzaak. Een auto bestaat en rijdt op een weg met dank aan de fysicawetten, maar deze hebben noch de auto, noch de weg gemaakt. De fysicawetten zijn ontworpen door een intelligente en heldere wil, net als de auto en de weg. En er is een intelligente en heldere wil nodig voor het begrijpen, het starten en het op de juiste manier besturen van een auto. Dit geldt ook voor het bepalen van de vergelijkingen en het aansturen van en leiden naar de vorming en ontwikkeling van de wereld. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Als informatie de basis is van alles, zou dat betekenen dat het cijfer 1 niets oplevert. De wiskundige wet dat 1 + 1 = 2 maakt duidelijk dat, als ik 1 boek toevoeg aan 1 boek, het resultaat is dat ik 2 boeken heb, maar als ik geen 2 boeken verzamel, wil dat niet zeggen dat de wiskundige wet dat zelf zal doen. Wiskundige wetten maken het mogelijk om natuurlijke verschijnselen te verklaren en ze te kunnen voorspellen, maar ze veroorzaken deze niet. Dus creëert de wet van de zwaartekracht, die niet eens in staat is om zwaartekracht te verklaren, niet de zwaartekracht als zodanig. Natuurlijk schept het dan zeker niet het Universum. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Vandaag de dag is het duidelijk vastgesteld dat de wetten van de fysica zeer specifiek, aangepast en precies moeten zijn om de evolutie van het Universum en het ontstaan van leven mogelijk te maken. Het is onmogelijk om de extreme precisie van de keuze van de oorspronkelijke vergelijkingen voor het bestaan van het Universum te verbeteren. Het is evident dat een intelligente en heldere wil toezicht heeft gehouden op alle aanpassingen. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Denken dat het opeenvolgende toevalstreffers zijn die de oorsprong zijn van het bestaan van het Universum en van onszelf is hetzelfde als geloven dat wij de loterij systematisch met elke trekking kunnen winnen, elke seconde, 24 uur na 24 uur, zonder onderbreking, gedurende veertien miljard jaar. Niet in staat om deze zeer nauwkeurige aanpassingen van de fysicawetten te verklaren door het simpele feit van het toeval brengen sommige mensen de snaartheorie naar voren, of het idee dat er meerdere of zelfs oneindig veel Universums zijn, waaronder het onze, elk van deze met zijn eigen wetten, wat zorgt voor een waarschijnlijkheid dat minimaal één van deze werelden noodzakelijkerwijs goed aangepast is. Wel, wij zitten daarop, ‘zoals gewoonlijk ؟’ toevallig. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640We kunnen zeggen dat het Universum over een universele taal beschikt die bestaat uit wiskundige instructies die de basis vormen van de fysicawetten en van alles wat bestaat in dit Universum. Alles wat wij kunnen kennen en zien van deze wereld gaat door middel van de beheersing van deze taal, waarin alles wordt uitgedrukt. Bestudeer de hemel, de aarde, de mens, de mier, het molecuul, het atoom of wat dan ook en u zult de transcriptie van deze taal zien. Het is het zegel van de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat daar tussen is. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De mens onderscheidt zich door een intelligentie zonder enige vergelijking met al het andere leven op aarde. Of er nu overeenkomsten zijn met een aap, een vlieg of een regenworm, dat doet geen afbreuk aan de specifieke en exclusieve specificiteit. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In het Arabisch hebben de woorden ‘verzekering’, ‘geloof’ en ‘overtuiging’ (îmân, إیمان) dezelfde bron (A-M-N, أ م ن) : verzekering, zekerheid, geborgenheid. In de taal van de Korân wordt het geloof bevestigd door het kennen, door zekerheid te scheppen en te verzekeren; het gaat verder dan een vaag en relatief geloof. God Is Evident. Rationeel kunnen wij niet anders dan dit getuigen; en de getuigenis moet afgelegd worden met kennis, vanuit een volle wetenschap en het geweten. De gelovige, wat ik vertaal met ‘de verzekerde’, is zeker en voelt zich zeker, omdat hij is onderwezen in het Feitelijk Bestaan van God; zo wordt zich zeker voelen tot zekerheid, verzekering en verzekerd zijn (mu’min, مؤمن). (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In het Arabisch hebben de woorden ‘onrecht’ en ‘duisternis’ (ẓulm, ẓulmah, ظﻠم ظﻠﻤﺔ) dezelfde oorsprong (Ẓ-L-M, ظ ل م). Een logica die inherent is aan de Arabische taal legt het verband tussen onrecht en duisternis: in de duisternis handelen we zonder recht, we manoeuvreren blindelings, we verplaatsen zaken op incorrecte wijze, we wijken af, we dwalen en we zwerven; net als in het duister, want dan is alles duister, het past zich aan en handelt verkeerd, het wordt zelf duister. Daarom heb ik het woord “onrecht” steeds vertaald met “duister”. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640(…) Heden heb Ik uw geloof (religie) voor u voltooid en heb Ik mijn Genade volledig over u Gebracht, en Ik heb de Vrede (de Islâm) voor u aanvaard als geloof (religie) (…)’ (Korân/Hoofdstuk 5, vers 3). Dit vers ie het laatste dat geopenbaard wordt, het eindpunt van de Openbaring. De Islâm, als laatste geopenbaarde religie, was volledig en als zodanig geaccepteerd van die dag af. Elke latere aanvulling op deze openbaring hangt af van meerdere omstandigheden uit de geschiedenis van de moslims en kan niet beschouwd worden als deel van de canon van de Islâm. In tegendeel, dit is het suggereren dat de Religie niet compleet is tot en met de openbaring van dit vers, in tegenstelling tot wat bevestigd wordt. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De Islâm is een religie van goed en mooi werk, van evenwicht, van gematigdheid, maar ook van de wetenschap en kennis van God door Zijn Schepping. Een van de elementen, en zeker niet de minste, die de Korân van de eerdere openbaringen onderscheidt is zijn nadruk op de concepten van wetenschap en geweten. Bovendien is het eerste woord van de Openbaring aan Mohammad:Iqra’ ! (Lees!)’. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De eerste man die als mens beschreven werd, is Adam en de eerste keer dat hij genoemd wordt in de Korân zegt God: ‘En Hij liet Adam de namen kennen, alle. (…)” (Korân/Hoofdstuk 2, vers 31). Het is dus duidelijk dat in de Korân het begin van het menselijke wezen wordt gelieerd met de kennis. Het eerste van God dat Adam ontvangt is het kennen van alle namen, en de eerste opdracht van God aan Mohammad luidde: ‘Lees!’. De Boodschap van God voor de mens, sinds het begin tot aan Mohammad en tot aan het einde der tijden is: ‘Lees, leer, ken de schepping van God om God te kennen en overeenkomstig te handelen; dat wil zeggen goed en vriendelijk, omdat u geoordeeld zal worden. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640En de Dag der Opstanding: “(…) Zij aan wie de kennis is Overgedragen zeiden: ‘Zekerlijk, op deze dag is er vernedering en de schandvlek is op hen die kwaadspreken’” (Korân/Hoofdstuk 16, vers 27); “En zij aan wie de kennis en de verzekering (geloof) is overgedragen, zeiden: “U bent zekerlijk overgebleven tot de dag der opstanding, naar het Geschrift van God, en dit is de dag der opstanding; maar u wist het niet”’ (Korân/Hoofdstuk 30, vers 56). Dat zegt in zekere zin dat het weten de eerste opdracht van God is binnen de Islâm. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640En zij aan wie de kennis en de verzekering (geloof) is overgedragen, zeiden: (…)’ (Korân/Hoofdstuk 30, vers 56). In dit vers gaat het woord ‘kennis’ vooraf aan het woord ‘geloof’. Beiden moeten als gelijkwaardig gezien worden, als één met elkaar. In feite is het resultaat van de kennis, in combinatie met het geloof, vrede, sereniteit, een vredig (سليم), gezond en heilig hart. Zonder kennis of begrip is elke vorm van geloof onderworpen aan de omgeving en de gevoelens die tot het beste of het slechtste kunnen leiden; de Geschiedenis bewijst ons dat. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Moet men om Moslim te zijn getuigen dat er geen andere god is dan God. En om een echte getuige te kunnen zijn, om te kunnen getuigen van de waarheid, de werkelijkheid, is er een weten, een kennis van de feiten en de dingen nodig. Deze verworven kennis geeft toegang tot het geloof door de rede en door het hart, men wordt nederig in vrede van en liefde tot God, men weet waar men vandaan komt en waar men heengaat, men handelt uit goedheid en liefdadigheid, men onderscheidt het goede van het slechte, het ware van het valse. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In tegenstelling tot de Bijbel en de meeste andere heilige boeken, die de geschiedenis van de schepping, de wereld, de mens, de Profeten en de Boodschappers op chronologische wijze verhalen, vertelt de Korân, met uitzondering of bij wijze van uitzondering Jozef, de gebeurtenissen niet aan één stuk, in een bepaald hoofdstuk, maar gefragmenteerd en zonder lijn gepresenteerd, in het geheel van de corpus. Het gaat ten diepste niet om het vertellen van de historische feiten op zich, maar om het stimuleren van het onderzoek, de analyse en het wetenschappelijk denken, dat de ziel van de Islâm stimuleert. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In tegenstelling tot wat sommigen denken en verkondigen is de Korân geen geschiedenisboek, noch een burgerlijk wetboek of een wetboek van strafrecht, in de letterlijke zin van het woord. Het diepe inzicht ervan vereist een sterke multidisciplinaire analyse, met behulp van een verrekijker, een vergrootglas, en een microscoop. Het is de Openbaring van God, Zijn Woord gericht aan de menselijke rede en redenering. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Verdorvenheid en kwaad voeren nog steeds de boventoon en worden ook wel genoemd: onrechtvaardigheid, massamanipulatie, obscurantisme, ellende, oorlogen, massamoorden, crises en illegale handel op allerlei gebied, de verslechtering van het milieu, het uitsterven van diersoorten, vervuiling, klimaatverandering… ‘De verdorvenheid heeft zich geuit in de bodem en de oceaan, doordat dit hen is aangedaan door mensenhanden, opdat Hij hen een deel zou doen Proeven van wat zij hebben gedaan; misschien zouden zij terugkeren!’ (Korân/Hoofdstuk 30, vers 41). (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In Afrika, Azië, Zuid-Amerika en elders in de wereld zijn hele bossen verwoest, meren en rivieren opgedroogd, land en dorpen verdwenen, volledige bevolkingsgroepen verdreven. Miljoenen mensen leven onder de armoedegrens, honderdduizenden zijn het slachtoffer van hongersnood, moord, ontvoering, orgaanhandel. Miljoenen vrouwen worden geslagen en mishandeld, honderdduizenden kinderen zijn slaven… Daar praten we niet over zodra de gruwelen een drempel overschrijden; of we praten over de voetbalwereldkampioenschappen wanneer de gelegenheid zich voordoet. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De vooruitgang van de Islâm, in contrast met de verwording van sommige Moslims, kan worden verklaard door de universaliteit van de oorspronkelijke Boodschap, die niet de wisselvalligheden omvat waarmee Moslims nu al eeuwen worden geconfronteerd. ‘Hij Is Het Die zijn Gezondene heeft Gezonden door leiding en geloof (religie) in het ware, om deze te laten uitstijgen boven andere geloven (religies); en [zelfs] wanneer dit tegen de verenigden ingaat’ (Korân/Hoofdstuk 61, vers 9). (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Tegelijkertijd zien we charlatans (الدجال) hun werk doen in de hele wereld. Zij worden gekenmerkt door valse voorwendselen van deugdzaamheid en vroomheid. Vele geloven hierin, totdat het licht van de kennis, zichzelf onherroepelijk manifesteert en het mogelijk maakt deze duistere en kwade krachten te verblinden. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In de naam van de islam worden, na de vertekening daarvan door onverschilligen, fanatici en bedervers van het geloof, rustig in de schande de meest verschrikkelijke misdaden gepleegd tegen God en de mensheid. De Islâm wordt hierbij vertekend, evenals de moraal en universele waarden, zij zaaien tweedracht, haat tegen de ander en zorgen voor geweld en sektarisme. Hoewel het niet kan worden ontkend dat deze demonische criminelen de hele beschaving in het vizier hebben en bedreigen, zijn Moslims het eerste slachtoffer van hun nachtmerrieachtige theorieën en praktijken. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Sommige, die op een dwaalspoor zijn, besteden hun tijd aan vechten met elkaar, vaak op de meest serieuze manier die denkbaar is. Beide partijen claimen: God is groot! Beide kampen pretenderen in de naam van God te handelen. Ze zijn vaak in een staat van geestelijke verwarring door onwetendheid, vervolging, obscurantisme, bijgeloof en geweld. Vele zijn gijzelaars of speelballen geworden van een achterhaald dogmatisme en verleden. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De historici die alle methodes vermengen en zijn toegespitst op uitdrukkingen (specialisten van de gezegden die zijn toegewezen aan de Profeet) inbegrepen, discussiëren ook vandaag nog over de historische waarde van deze tradities. Ondanks dit wordt de Korân genegeerd en wordt deze de oorzaak van de verwijdering tussen vele moslims. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De verzameling van tradities is dan ook in overeenstemming met vele gebeurtenissen en omstandigheden die moslims meemaakten na de dood van de Profeet en vertegenwoordigen ideologische, politieke en sociologische opvattingen die gerelateerd zijn aan hun tijd. De afgedwaalden en tegenstanders van de Islâm profiteren van deze tradities vanwege de twijfelachtige inhoud en maken er gebruik van door eruit te halen wat hun doelen ondersteunt; en op deze manier vervormen en vertekenen zij de Islâm. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Velen hebben zich verschanst in meerdere partijen, zwijgend in de ban doende, de oorspronkelijke en universele Boodschap van de Islâm terzijde latend, de Korân interpreterend zonder uit zijn bron te drinken, doordat zij het hart verloren en vergeten zijn, door twijfelachtige en discutabele tradities. ‘En er zijn mensen die over God twisten door een gebrek aan kennis, leiding en verhelderende geschriften’ (Korân/Hoofdstuk 22, vers 8). (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Zonder echt rekening te houden met de oorspronkelijke Boodschap van de Islâm, en nog minder met de historische en sociologische gegevens of feitelijke omstandigheden van tijd, plaats, oorzaak en doel daarvan, blijven de traditionalisten maar de ḥadîth herhalen, om, zoals de Profeet zou zeggen, hun eigen ideologieën en interpretaties van de Korân te legitimeren. God zegt echter: ‘En hij redeneert niet door de begeerte – Het is slechts de openbaring die wordt Geopenbaard’ (Korân/Hoofdstuk 53, vers 3-4). Uit deze verzen maken we op dat we hetgeen aan de Profeet werd geopenbaard door God, te weten de Korân, niet kunnen zien als redeneringen van de Profeet zelf. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640In principe wordt het gebod ‘Spreek!’ honderddertig twee keer door God herhaald in de Korân (in de meesten gevallen gericht aan de Profeet). Deze goddelijke opdracht die zovele malen wordt herhaald is inherent aan het constante overbrengen van de goed gehoorde (goed begrepen) Boodschap. Wat de Profeet op zekere wijze gezegd heeft, is dat God hem de opdracht heeft gegeven om te spreken door de openbaring, in de Korân. ‘Deze Tekenen (Verzen) van God Verbinden Wij aan u door de waarheid, door welk uitgesprokene (ḥadîthin) dan God en Zijn Tekenen (Verzen) zijn zij anders verzekerd (geloven zij)?’ (Korân/Hoofdstuk 45, vers 6). (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Volgens de sunnah, vinden we de traditie, de manier van doen en handelen van de Profeet ook en dan op meer authentieke wijze in de Korân. Hij wordt hierin aangeduid als een erg creatieve man met een moraal, hieraan gerelateerd vinden we ook wat gezegd of gedaan moet worden. Het woord ‘sunnah’, manier, wordt zestien keer in de Korân genoemd (veertien keer in het enkelvoud, twee keer in het meervoud), met betrekking tot God of de ouden voor de Profeet, niet een keer met betrekking tot Mohammad zelf. Dat wil zeggen dat wanneer een ḥadîth, sunnah of sîrah van de Profeet wetenschappelijk bewezen is, deze waarschijnlijk in het licht van de omstandigheden gezien moeten worden. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De Islâm predikt gematigdheid in alles en voor alles, verre van extremisme en extremen. De moslims moeten terugkeren naar de oorspronkelijke Boodschap van de Islâm, die van gisteren, vandaag en morgen. Zij dienen opnieuw te beginnen als een gemeenschap van evenwichtigheid, een gemeenschap van “Iqra’ “, van ‘Verbind en Lees’ door de Kennis van God. Zij moeten in de eerste plaats loskomen van de gevoelloosheid en angst die hen verpletteren en alles en allen die door haat en geweld hun religie vervormen krachtig aan de kaak stellen. Het is hun verantwoordelijkheid om te ontwaken en de oorspronkelijke Islâm te herstellen voor de ogen van de wereld. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De mens, met al zijn kennis, voelt de behoefte om zijn ziel te ervaren, zijn spirituele zoektocht eist antwoorden. Maar de golf van sektes die geïnspireerd werden door joods-christelijke of extreem-oosterse godsdiensten, afgeleid van het boeddhisme of hindoeïsme is weggeëbd. Men heeft geprobeerd om het materialisme te verbinden met spiritualiteit en andersom, maar het leverde geen resultaat op. Dit zal ook het geval zijn met het geïndoctrineerde sektarisme van de dwalende moslims. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De Islâm zal met zijn oorspronkelijke en originele Boodschap de mens zijn menselijkheid en de reden van zijn bestaan doen ontdekken; zo is zijn universele roeping. ‘En wie God ook beschermt, Hij Vormt voor hem een uitweg – En Hij Voorziet hem in wat hij niet kan verwachten, wie er ook een beroep doet op God, omdat Hij Zijn Voorziener is; zeker zal God Zijn Opdracht doen Slagen; God heeft voor alles een maat Gevormd’ (Korân/Hoofdstuk 65, vers 2-3). (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Ik ben niet diegene die polyglot en erudiet is, het is veeleer de Korân die encyclopedisch is en het is de Oorspronkelijke Boodschap van de Islâm die universalistisch is en het is de reikwijdte van beide die humanistisch en universeel is. Dit is waar islamofoben en dan met name obscurantisten onkundig van zijn. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640Ik heb mij de Korân, de ḥadîth, de sunnah/sîrah, de godsleer en de jurisprudentie eigen gemaakt door middel van onderricht en de visie van invloedrijke doctors (ΣUlamâ) die referenties zijn op gebied van het traditionalisme. Daardoor ben ik zelf een periode traditionalist (gematigd؟) geworden. Toen heb ik mij echter gespecialiseerd en heb ik onder meer de geschiedschrijving bestudeerd. Daarop heb ik de Korân opnieuw geopend vanuit een multidisciplinaire wetenschappelijke benadering en heb ik tot mijn verbazing ontdekt dat dat de oorspronkelijke boodschap van de Islâm, verkondigd in de Corpus, ernstig bezwaar maakt tegen een groot aantal stellingen die in de vele geschriften van de traditie zijn opgenomen, terwijl die de basis vormen van de traditionalistische ideologie. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640De Korân benoemt het racisme als de eerste doodzonde tegen de goddelijke wet, en het is de duivel die het opgeworpen heeft; dit door tegen God over de mens het volgende te zeggen: « hij heeft gezegd: “ik ben beter dan hem, Gij hebt mij uit vuur Geschapen en Gij hebt hem uit klei Geschapen » (Korân/Hoofdstuk 7, vers 12 en hoofdstuk 38, vers 76). Zodoende houdt eenieder die zich superieur waant aan iemand anders deze duivelse zonde in stand; en God Weet dat racisten talrijk zijn overal in de wereld. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
En er is geen levend wezen op aarde en geen vogel die met zijn vleugels vliegt, of het behoort tot gemeenschappen zoals die van jullie (Korân/Hoofdstuk 6, vers 38). De ware Moslim kan zonder geldige reden zo’n dier niet belasteren, slecht behandelen, vernederen of misbruiken, en nog minder voor het plezier. Zelfs om zich te voederen kan hij niet zomaar een dier doden, maar moet hij zijn actie als een offerdaad beschouwen in de naam van God; namelijk als uitzondering en God vrezend, de Bezieler van de adem van alle leven. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
Alle menselijke wezens, mannen en vrouwen, worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten voor God geboren, tot de dag des oordeels; de analytische lectuur van de volledige Korân laat hierover geen enkele twijfel bestaan. De traditionalistische afvallige moslims, die woorden definiëren door ze te vervormen buiten de context van de Korân, zijn niet beter dan hun joodse en christelijke tegenhangers, die verkondigen dat de vrouw de eerste is die de erfzonde gepleegd heeft, en dit rapporteren ze zelfs letterlijk in hun Bijbels (Genesis – Hoofdstuk 3, vers 6). (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
Om te bewijzen dat de vrouw niet de gelijke van de man is, en dat zij aan zijn zeggenschap onderworpen is, brengen de afvallige traditionalisten onder meer het argument naar voor dat God geen vrouwelijke profetes benoemd heeft. Stel u de vrouwelijke profetes voor, die prediken tussen de boerse volkeren, zonder geloof of wet, strijdvaardig en moordlustig, voorstanders van kinderoffers en vrouwenhaters: bij wie de vrouw niet meer was en niet meer waarde had dan een werktuig. Wetende hoe velen van hen nog tot op vandaag lijden, met welke woorden kunnen wij de vreselijke condities beschrijven in dewelke vrouwen decennia, eeuwen en millennia geleden leefden? (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
De laatste landen die tot afschaffing van de slavernij overgingen waren zogeheten “moslim” landen, hetgeen volledig in tegenspraak is met de geboden van de Korân en het gedrag van de Profeet dat juist slavenemancipatie aanmoedigde. Op dezelfde wijze prediken de traditionalisten, door Korânverzen uit hun historische en plaatsgebonden context te halen, het instandhouden van de ondergeschikte positie van de vrouw ten opzichte van de man. Door onoordeelkundig te vertrouwen op hun discours, hebben helaas nog te veel moslims een achterstand op het gebied van vrouwenemancipatie. Nogmaals, dit is volledig in tegenspraak met het Hart van de Korân en de Oorspronkelijk Boodschap van de Islâm. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
Het zijn niet de adellijke titels die ons edel maken. Het zijn eveneens niet onze universitaire graden en onderzoekerstitels die ons tot een volwaardige wetenschapper maken. De edelheid van een persoon komt naar voren uit zijn waarden, kwaliteiten en verdiensten; de wetenschapper wordt gekenmerkt door de objectieve kennis die op methodische wijze verkregen wordt en rationeel ontwikkeld, gebaseerd op het strikte bezien van de feiten. Onze namen, graden en titels zijn symbolisch, onze goede werken zijn eeuwig. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
Het klopt dat er vandaag de dag veel fantastische en absurde werken in omloop zijn, die ten onrechte gepresenteerd worden als wetenschappelijk. Er zijn zelfs veel nieuwelingen die zich voordoen als specialisten en zich richten op wetenschappelijke werken, waarbij zij conclusies trekken zonder over de vereiste vaardigheden te beschikken. Gewaarschuwde mensen beschermen zich tegen desinformatie en manipulatie door onderscheidingsvermogen, kennis en fact-checking. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
En de moskeeën behoren God toe; roept dus niemand behalve God aan.”; “Zeg: ‘Ik bezit geen macht om u goed of kwaad te doen’.” (Korân/Hoofdstuk 72, verzen 18 en 21). Dit is wat God onderwijst, en ook Zijn correcte Bondgenoten; God alleen is gerechtigd tot Adoratie en Aanroeping. Zijn weldadige Dienaars zijn natuurlijk lovenswaardig en vormen een voorbeeldmodel, maar ze zijn niet perfect en moeten in geen geval het onderwerp vormen van godsverering, die enkel aan God zelf toebehoort. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
De Islâm, de motor bij uitstek van de theism, die zich voortdurend ontwikkelt en voortgang boekt in de hele wereld; de invloed ervan verspreidt zich over alle naties, in hun etnische, sociale en culturele diversiteit. Het is onverantwoordelijk om daar geen rekening mee te houden en deze op enerlei wijze in te perken, waardoor op gevaarlijke wijze de vrije loop zou worden gelaten aan het ultra-traditionalisme en de ideologische en praktische afwijkingen daarvan, die in strijd zijn met de originele Boodschap van de Islâm. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
In de ernstige en alarmerende omstandigheden van onze moderne maatschappij durf ik te denken dat het de plicht is van iedereen om de algemene en wetenschappelijke werken met betrekking tot de originele Islâm tot zich te nemen, die te promoten en te bevorderen. Het is duidelijk dat dit laatste het belangrijkste is om op een efficiënte manier het ideologisch ultra-traditionalisme, die oorzaak is van zoveel misdaden en ongeluk, tegen te gaan, te verminderen en te vernietigen. (Farid Gabteni)
elegant-1769669_640
Mozes, Jezus en Mohammad vierden nooit hun verjaardag, en de Joden, de eerste Christenen en de eerste Moslims vierden ook nooit de verjaardag van hun profeten. In feite vinden we in de godsdienstgeschiedenis geen aanwijzingen van een profeet die zijn discipelen gevraagd zou hebben om dit soort dagen te vieren. (Farid Gabteni)

 

quotation-39627_640

Vereniging voor het Behoud en de Verspreiding van het Werk van Farid Gabteni